Banneord er tegn på intelligens

Ny forskning viser at mennesker som banner mye, har et større ordforråd og høyere intelligens enn mennesker som ikke banner.

Megafon banneord

Er du en skikkelig Kaptein Haddock når det kommer til forbannelser, og renner munnen over med de verste skjellsord. Da er du den som ler sist.

Ny amerikansk forskning viser nemlig at et stort og fargerikt arsenal av banneord er tegn på intelligens, språkforståelse og et velutviklet ordforråd. Nøyaktig det stikk motsatte av hva moren din sikkert har lært deg.

Skjellsord viser intelligens

De to forskerne bak undersøkelsen, psykolog Kristin L Jay ved Marist College og Timothy B. Jay ved Massachusetts College of Liberal Arts, har studert 60 personer med varierende bakgrunn, og konklusjonen er krystallklar:

Mennesker som benytter mange kraftuttrykk og skjellsord, har generelt et langt større og mer velutviklet ordforråd, hvilket samtidig er et tegn på høy intelligens.

Unntaket er imidlertid seksuelt nedsettende språkbruk om medmennesker – særlig kvinner. Dette, sier forskerne, er ikke et tegn på begavelse, men snarere det motsatte.

Bandeord i taleboble

Fargerikt språk krever språkforståelse

Ikke bare hadde de storbannende forsøkspersonene beviselig et mer utviklet språk, de var også langt flinkere til å variere språket alt etter samtalepartnere og utviste i det hele tatt en større forståelse for språklig interaksjon med omgivelsene.

Eller sagt på en annen måte: Jo mer du banner, desto smartere er du, og dess flinkere er du til å snakke med alle slags mennesker.

Så neste gang noen ber deg snakke pent, kan du ta det helt med ro og trekke på skuldrene og nyte din overlegne intelligens.

TEST din egen IQ her:

Illustrert Vitenskap står trolig bak nettets mest nøyaktige og vitenskapelig validerte IQ-test - utviklet på bakgrunn av den universelt anerkjente WAIS-III testen (Wechsler Adult Intelligence Scale III).

Dette er det nærmeste du kan komme en nøyaktig måling av IQ-en din.

>> IQ-TEST: Test IQ-en i Illustrert Vitenskaps store IQ-test

[](https://illvit.no/iqtest)

IQ-TEST EMBED