7 hobbyer som beviselig vil øke din intelligens

Intelligens er ikke bare noe du er født med. Hjernen og hjerneaktiviteten kan aktiveres eller gjøres passiv, avhengig av hva du bruker den til. Her er 7 hobbyer som vil styrke intelligensen din.

guitar close

Intelligens er ikke en fast størrelse du fødes inn i verden med og ikke kan endre på, men i stedet en flytende beskrivelse av dine mentale evner som faktisk kan endre seg over tid.

Og hobbyer spiller en stor rolle når du skal trene opp den klumpen med fett og nevroner du har mellom ørene.

Her er 7 hobbyer forskningen har vist at vil skru opp intelligensen din.

7. Lær å spille et instrument

Forskning fra Harvard Medical School viser at aktive musikere som øver kontinuerlig, har en mer velutviklet hjerne enn andre.

Samtidig har en annen studie fra University of Kansas Medical Center dokumentert at den mentale helsen og de kognitive evnene hos eldre mennesker var økt hos de som har lært å spille et instrument.

6. Driv idrett

Personer som driver mye idrett, har en kraftig økt evne til å observere og analysere dynamiske begivenheter – eller med andre ord – de er flinke til å forutse hvordan situasjoner skal utvikle seg.

Dette fremmer både den romlig-visuelle intelligensen og den logisk-matematiske intelligensen, noe som igjen øker dine evner knyttet til å bearbeide former, farger, abstrakte ideer og komplekse data.

5. Jevnlig meditasjon

Meditation profil

Manglende læring og manglende evne til å lagre ny viten skyldes ofte at hjernen er opptatt av alt mulig annet når du burde lære.

Stress og bekymringer kan ta prege bevisstheten, slik at fokus er på et helt annet sted enn det du egentlig foretar deg.

Da er meditasjon en fremragende løsning, for evnen til å stenge ute irrelevante tanker og fokusere mentalt på én ting baner vei for bedre læring og en skarpere hjerne.

4. Tren opp hjernen med spill og lek

Kryssord, sudoku, puslespill, brettspill, byggeklosser. Der er nok å ta av når det kommer til spill og aktiviteter som krever at du bruker hjernen – og det er bare å sette i gang.

En omfattende amerikansk studie foretatt på Rhodes College og Temple University har påvist at særlig barn og unge som spiller mange spill, utvikler en markant økt romlig-visuell intelligens.

3. Tren kroppen

Motion stretch sunset

Mosjon gir et bedre blodomløp, som igjen er med på å øke hjernens funksjonsevne.

Samtidig har forsøk på både mennesker og mus påvist at trening øker antallet synapser i hjernen – koblingene mellom hjernecellene.

Dessuten gir trening deg et bedre søvnmønster, og søvn er vitalt for hjernens evne til å restituere og lagre informasjon optimalt.

2. Les flere bøker

Jo mer du leser, jo mer lærer du. Og desto mer trener du hjernen til å oppfatte, lagre og bearbeide ny kunnskap.

Men i tillegg til å erobre en større forståelse for språk og verden omkring deg, så er det i forskningen også belegg for at det øker din generelle intelligens.

En kanadisk metastudie slo allerede for 20 år siden fast at lesing gir økt ordforråd, større kunnskaper og bedre språklige evner – uansett utgangspunkt i intelligens.

1. Lær et nytt språk

Skilt sprog

Analyse av grammatikk og innlæring av nye ord på et fremmedspråk skjerper intelligensen og reduserer risikoen for demens senere i livet.

Det viser en langtidsstudie fra Department of Psychology ved University of Edinburgh, hvor 853 personer første gang ble testet i 1947 og så testet igjen i 2008.

Resultaterne dokumenterer at de som hadde lært seg ett eller flere nye språk, hadde en økt generell intelligens og en markant økt språklig intelligens sammenlignet med de som bare behersket ett enkelt språk.