Intelligens

Hjernen mod mennesket

Intelligens er et bredt begrep

Den originale forståelsen av intelligens er at det er evnen til å forstå. Den definisjonen står fortsatt sentralt i forståelsen av intelligens, men i dag omfatter den også summen av mentale evner og kapasitet. Den menneskelige hjernen er i stand til ta opp ny viten, bruke den og formulere den. Men hvordan hjernen kan gjøre det, er fortsatt et mysterium for forskere. Gå på oppdagelsesferd i artiklene våre og finn ut mer om intelligens

De syv intelligensene

En allmenn feil i oppfatningen av intelligens er at intelligens er et uttrykk for summen av kunnskap noen har. Intelligens er imidlertid et individs naturlige og intuitive evne til å samle inn og bruke kunnskap. Intelligens er heller ikke et binært fenomen der man enten er eller ikke er intelligent. Det eksisterer også flere former for intelligens som hvert enkelt individ har i varierende grad. På 1980-tallet beskrev Harvard-forskeren Howard Gardner sju typer intelligens som vi fortsatt bruker den dag i dag:

  • Språklig/verbal
  • Logisk/matematisk
  • Visuell/romlig
  • Musikalsk
  • Kroppslig/kinestetisk
  • Sosial
  • Selvinnsikt
En pære lyser blant andre slukkede

© Shutterstock
Side 1 / 4