Hvorfor ser man stjerner når man er trett eller svimmel?

Et slag i hodet kan også utløse følelsen av å se stjerner. Hva skyldes det?

Tired man

Et slag i hodet fører til at hjernen slenges mot innsiden av kraniet og blir dermed utsatt for trykk. Alle nerveceller er føl-somme overfor trykkpåvirkninger, som kan utløse nervesignaler. Det gjelder også de nervene som har med synssansen å gjøre.

Slaget aktiverer altså en rekke tilfeldige synsrelaterte nerver, og det viser seg i form av lysende prikker i synsfeltet. Hvis det også ringer i ørene etter slaget, betyr det at nervene i høresansen er blitt aktivert.

Stjernene du ser når du er svimmel eller trett, skyldes også en tilfeldig aktivering av hjernens nerveceller. Men da er årsaken mer kjemisk og skyldes ingen fysisk trykkpåvirkning. Nervesignaler dannes og føres videre fra nerve til nerve ved hjelp av kjemiske stoffer og reaksjoner som avhenger av at hjernen har tilgang til oksygen og energi.

Er man trett, kan oksygenforsyningen være svak. Stoffet glutamat, som har en viktig rolle i reguleringen av hjernens nervesignaler, produseres i større mengder når hjernen mangler oksygen, noe som gir økt aktivitet i nervecellene. Det kan skape en ubalanse i nervecellene som påvirker synssansen, slik at vi ser stjerner.