Shutterstock
eldre kvinne besvimer

Hvorfor besvimer man når man får et slag i hodet?

Skyldes det smerter, eller er det en forsvarsmekanisme når man besvimer etter å ha fått et slag i hodet?

Det er et rent fysiologisk fenomen når for eksempel en bokser ”slukner som et lys”, og det er flere forskjel-lige faktorer som spiller inn. Først og fremst påvirker et kraftig slag mot hodet de elektrokjemiske signalene i hjernen, som populært sagt blir ”nullstilt”. Dermed kommer det ikke signaler frem til hjernebarken, som er den delen av hjernen der den mentale aktiviteten blir bevisstgjort.

Dessuten kan et voldsomt slag gi et såkalt nevrogent sjokk. Det er et fall i blodtrykket som nedsetter blodforsyningen til hjernen midlertidig. Den utilstrekkelige mengden blod og næringsstoffer til hjernecellene fører til at de går i dvale, og det oppleves i praksis som en besvimelse.

Når man mister bevisstheten, er det alltid uttrykk for at hjernen er blitt påført en skade, enten forbigående eller permanent. Men heldigvis ligger hjernen godt beskyttet i kraniet, og derfor varer de fleste besvimelser bare i kort tid og gir ikke varige mén. Men hvis man er bevisstløs i mer enn et par minutter, er det fare for alvorlig skade, og i slike tilfeller bør man alltid bli undersøkt av en lege.