Shutterstock

Hvordan virker narkose?

Blokkerer narkose hjernens evne til å føle smerte, eller hvordan fungerer bedøvelsen?

Bedøvelsesmidler lindrer smerte, gjør musklene avslappet og begrenser kroppens naturlige reflekser. Under full narkose mister pasienter bevisstheten.

I 1846 ble den første pasienten lagt i full narkose, men selv om legene nå har bedøvet pasienter i mer enn 170 år, har de hatt problemer med å forstå hvordan bedøvelsen helt presist virker.

Det har lenge vært klart at narkosen inntrer fordi nervesignaler blir blokkert i hjernen. Blokkeringen forhindrer blant annet hjernen i å bearbeide smerte og i å huske.

Men dempede nerveceller er ikke hele forklaringen.

I 2019 avslørte en gruppe forskere fra Duke University i USA at bedøvelse aktiverer en liten gruppe celler i hjernekjertelen hypothalamus.

Mens resten av hjernen stort sett er inaktiv under full narkose, masseproduserer hjernecellene i hypothalamus hormoner som regulerer ulike kroppsfunksjoner og søvn.

Forskerne oppdaget at de aktive hjernecellene i hypothalamus legger hjernen i en dypere søvn. Deaktiverte forskerne derimot hjernecellene, ble den naturlige søvnen avbrutt og varigheten av bedøvelsesmidlene forkortet.

Hjerneceller holder på i søvnen

Mens smerten og bevisstheten forsvinner under narkose, jobber en liten gruppe hjerneceller med å holde oss i en dyp søvn-lignende tilstand.

© Claus Lunau

1. Hele hjernen er aktiv

I den våkne hjernen kommuniserer hjernecellene flittig med resten av nervesystemet ved hjelp av signalstoffer som blant annet sørger for at vi kan merke smerte og bevege musklene.

© Claus Lunau

2. Bedøvelse vekker hjernesenter

Bedøvelsen binder seg til hjernecellenes reseptorer og blokkerer signalstoffene slik at vi ikke føler smerte. Samtidig aktiveres en liten gruppe hjerneceller i hypothalamus.

© Claus Lunau

3. Hormoner slukker hjernen

De aktive hjernecellene pumper hormoner som vasopressin, oksytocin og prodynorphin ut i hjernen. Hormonene er involvert i smertesignalisering og fremmer en tilstand av dyp søvn.