Shutterstock
En mann med tvangstanker

Hvordan fødes tvangstanker?

Hva skjer det egentlig når man føler seg tvunget til å gjøre noe man faktisk overhodet ikke har lyst til?

Tvangstanker er tanker eller forestillinger som fortsetter å engasjere hodet og dermed fremkaller angst. Denne angsten takler man deretter midlertidig ved å utføre en tvangshandling. Et klassisk eksempel er at frykt for bakterier medfører tvangstanker om å bli smittet, som igjen fører til tvangshandlinger som hyppig håndvask eller ekstrem rengjøring på andre måter. Forskerne har lenge knyttet tvangstanker sammen med et lavt innhold av nevrotransmitteren serotonin i hjernen, men nylig har PET-skanninger gitt nye og banebrytende opplysninger. Lewis R. Baxter jr. ved University of California fant ut at folk med sykelige tvangstanker hadde økt hjerneaktivitet i de såkalte basalgangliene som er en gruppe innbyrdes tilkoblede regioner dypt inne i hjernen. Dr. Judith Rapoport ved National Institute of Mental Health har lansert teorien om at den økte aktiviteten i basalgangliene aktiverer uønskede handlingsmønstre som ligger skjult der som levninger fra vår fortid. Basalgangliene ligger utenfor rekkevidde for de hjernedelene som handler ut fra fornuft, og derfor får tvangshandlingene lov til å eksistere og utvikle seg.