Shutterstock

Hvit støy får hjernen til å lytte bedre

Monoton bakgrunnsstøy forstyrrer ikke hørselen og kan faktisk ha en positiv effekt på hjernens hørselssenter. Det er konklusjonen etter forsøk med mus. Forskerne håper oppdagelsen kan hjelpe til med å utvikle bedre høreapparater.

Bakgrunnsstøy gjør deg flinkere til å skille mellom de lydene øret mottar. Det viser nye museforsøk gjennomført av forskere ved Universität Basel i Sveits.

Forskerne ville finne ut hvordan såkalt hvit støy, altså monoton bakgrunnsstøy, påvirker evnen til å skille mellom to toner som frekvensmessig ligger veldig tett på hverandre.

De forventet at støyen ville virke forstyrrende, men det viste seg at den virket stikk motsatt.

Bakgrunnsstøy reduserer aktiviteten i hørselsenteret og gjør det lettere å skille toner.

© Evan Oto/Ritzau Scanpix

Påvirker evnen til å skille mellom toner

Før forsøkene lærte forskerne musene å forbinde to ulike toner med straff eller belønning.

Hvis musene slikket på et rør når de hørte den ene av tonene, ble de belønnet med en dråpe soyamelk, men hvis de gjorde det når de hørte den andre tonen, ble de straffet med luft som ble blåst på dem.

Forskerne kunne nå se om musene kunne kjenne forskjell på tonene under ulike forhold, for eksempel når det lå hvit støy i bakgrunnen.

Gir håp om bedre høreapparater

Samtidig målte de aktiviteten i musenes hjerner.

Det viste seg at den hvite støyen forsterket evnen til å skille mellom tonene fordi den dempet aktiviteten i nervecellene i hjernens hørselsenter.

Forskerne mener derfor at hvit støy kanskje kan brukes til å utvikle bedre høreapparater.