Coordination diagram

Hva bruker vi lillehjernen til?

En lillehjerne har de fleste dyr, men brukes den i det hele tatt til noe?

Alle pattedyr, fugler, fisker, krypdyr og amfibier har en lillehjerne som har som hovedoppgave å kontrollere og koordinere bevegelser.

Når man vil gjøre en bevegelse, er det aller først storhjernen som tar initiativ til muskelbevegelsen. Men før disse nervesignalene blir formidlet til musklene, blir de tatt under bearbeiding av lillehjernen.

Den jevner ut og koordinerer bevegelsene slik at musklene i for eksempel armen, hånden og fingrene arbeider perfekt samstemt når vi rekker armen frem etter en gjenstand.

Lillehjernen mottar også informasjon fra sansene og bearbeider dem, slik at bevegelsene kan justeres hvis gjenstanden for eksempel flytter på seg.

Med alvorlige skader i lillehjernen kan man likevel bevege seg, men det skjer ofte både ukoordinert og langsomt.

Et annet typisk symptom etter en skade går ut på at musklene er ute av stand til å regulere sin hastighet og styrke. Det kan blant annet føre til at et velment kjærtegn blir til et slag.

Lillehjernen koordinerer kroppsbevegelsene

Bevegelser settes i gang i bevegelsessenteret i pannelappen, men det er lillehjernen som koordinerer og jevner ut bevegelsene.