Slik blir du flinkere til å huske nye navn

Har du også problemer med å huske om den nye kollegaen din heter Bente eller Siri? Bare ta det med ro, det er hjelp å få.

Sådan husker du nye navne

Unnskyld, hva var det du het igjen?

De fleste har kanskje vært i den pinlige situasjonen der man blir introdusert for nye mennesker på en fest eller en arbeidsplass. Og ikke før har man fått opplyst navnet, så smetter det ut av hodet i samme rakettfart som det kom inn.

Heldigvis er det helt normalt ikke å kunne huske navn.

Du er ganske enkelt likeglad

Forskning ved Kansas State University har vist at en av årsakene til at vi glemmer folks navn, er manglende interesse for de personene vi møter.

Folk som er mer sosialt engasjerte og interesserte i andre mennesker og relasjoner, har en tendens til å være flinkere til å huske navnene på folk – simpelthen fordi de er interessert.

Vi blir også dårligere til å huske navn jo eldre vi blir. Ifølge en artikkel i Psychology Today kjemper 85 prosent av alle "modne" mennesker med å huske navn.

Huske-triks

Selv om alderen etter hvert kommer snikende, er det råd for den som gjerne vil bli flinkere til å huske navn.

Den britiske mester-huskeren Ed Cooke, som ble nummer syv i World Memory Championships i 2007 og grunnla huske-portalen Memrise, har noen teknikker til å huske navn:

1. Gjenta navnet

Si navnet høyt når du hører det første gang. Når du gjentar navnet, får hjernen den ideen at du er sosialt interessert i personen, og det igjen vil styrke evnen til å huske navnet.

2. Stav navnet

Det er fort gjort å høre feil når du får opplyst et nytt navn. Spør derfor hvordan det staves. Det kjøper deg tid til å tenke over navnet og huske det.

3. Spør om navnet

Hvis navnet er uvanlig eller fra en fremmed kultur, så spør hva navnet betyr. Det gir deg muligheten til å koble et bilde til navnet.

4. Se på ansiktet

Legg merke til personens ansikt ved å lage en z-formet panorering av ansiktet.

Se på øynene, nesen og begge munnvikene. Legg merke til om det er spesielle trekk ved personens ansikt som gjør det lettere å huske vedkommende neste gang.

5. Forbind navnet til noe visuelt

Hvis du har en kollega med en rar nese, kan du tenke på "Henrik med den rare nesen."

6. Tenk på en kjendis

Hvis du møter en ny person med samme navn som en kjendis, husker du navnet bedre ved å koble navnet til denne kjendisen – særlig hvis du selv forguder eller avskyr denne kjendisen.

7. Skaff opplysninger

Når du møter en person for første gang, ligger det i sakens natur at du ikke vet noe om vedkommende. Jo flere opplysninger du har om personen, desto flere bilder kan du koble til navnet.

8. Lag en morsom setning

En annen morsom metode til å lære et navn på kan være å lage en setning.

Hvis en person f.eks. heter Andreas Dahl, kan du med fordel lage en setning i hodet som "Andreas bor i en dal".