Shutterstock
Undrende kvinne

Hvorfor glemmer vi ?

Hvorfor glemmer vi noen ting med det samme, mens vi kan huske andre ting lenge etterpå?

Normalt glemmer vi når vi ikke gjør noe spesielt for å huske – enten fordi vi er uoppmerksomme, eller fordi vi ikke tillegger det noen betydning om vi senere får bruk for de informasjonene vi får. Det skjer ofte når vi er på fest og hilser på en mengde nye mennesker på kort tid. Navn og tilknytning til vertskapet har vi glemt etter kort tid, hvis vi da ikke gjør en særlig innsats for å huske informasjonen, for eksempel ved å gjenta den for oss selv eller ved å bruke andre erindringsteknikker.

Det skyldes at vi har en arbeidshukommelse som bare har plass til en viss mengde informasjoner, og det til og med bare for en ganske kort tid. Forskerne benytter betegnelsen arbeidshukommelse fordi korttidshukommelse ofte oppfattes som en hukommelse der informasjon kan lagres for et tidsrom på noen timer eller dager. Men vi har ikke noen slik hukommelse, vi har bare en arbeidshukommelse og en langtidshukommelse.I arbeidshukommelsen har vi ifølge forskerne faktisk ikke mer enn mellom et halvt og et helt minutt på oss til å fastholde nye informasjoner og ”merke” dem, slik at vi senere kan gjenfinne dem i langtidshukommelsen.

Informasjon som vi senere kan huske, har vi lagret – bevisst eller ubevisst. Bevisst ved hjelp av erindringsteknikker, eller ubevisst fordi opplysningene er registrert av sansene våre eller fordi de har gjort et følelsesmessig inntrykk på oss. I prinsippet flyttes alle informasjonene fra arbeidshukommelsen til langtidshukommelsen. Ingenting forsvinner, men spørsmålet er om vi greier å hente det frem igjen. Greier vi det ikke, sier vi at vi har glemt noe. Men av og til kan informasjon dukke opp av seg selv hvis det plutselig oppstår en situasjon som minner oss om det glemte.

Mange har opplevd hvordan en bestemt lukt plutselig kan bringe frem en erindring som man trodde var tapt. Det skjer også at vi glemmer noe ganske enkelt fordi vi ikke ønsker å huske det. Traumatiske opplevelser kan vi ubevisst ønske å glemme. Likevel kan erindringen ofte hentes frem ved hjelp av hypnose, eller dukke opp fordi vi blir utsatt for noe som minner oss om den traumatiske opplevelsen.