Falske minner fjerner traumer

Hukommelsen overskriver konstant minnene med nye. Den mekanismen har forskere nå brukt til å overskrive traumatiske opplevelser med falske minner hos pasienter med PTSD.

Hukommelse PTSD

Hukommelsen din lagrer minner i form av fysiske nerveforbindelser og blir derfor bygd om hver gang du opplever noe nytt.

Hos pasienter med posttraumatisk stress, PTSD, er minnet om de sinnsopprivende følelsene og den traumatiske opplevelsene lagret hvert sitt sted i hjernens hukommelse, men de er koblet så tett sammen at pasienten ikke kan tenke på begivenheten uten å føle intens frykt.

Det har flere hjerneforskere nå utnyttet for å fjerne PTSD hos pasienter.

Hukommelse ligger spredd i hele hjernen

I et forsøk fra 2014 viste Elizabeth Phelps ved New York University i USA at de to minnene kan kobles fra hverandre, slik at angstfølelsen blir mindre. Først fremkalte Phelps den sinnsopprivende opplevelsen i pasientens hukommelse, der hun gjennom terapi ga dem en følelse av trygghet.

Når et minne kalles frem i hukommelsen, er det i en kort periode ustabilt og følsomt overfor endringer. Når pasienten mottar terapi i denne perioden, er det altså mulig å overskrive minnet og deretter legge det tilbake i hukommelsen i en litt mindre skremmende utgave. På den måten planter terapeuten et falsk minne om trygghet i pasientens hukommelse om den traumatiske begivenheten.

Når terapien ble utført uten at pasienten først hadde fremkalt redslene i hukommelsen, var ikke effekten så god.

Kjemi gjør hukommelsen din ustabil

Det kjemiske stoffet propranolol har vist seg å gjøre hukommelsen enda mer ustabil. Det har Alain Brunet ved McGill University i Canada utnyttet.

I 2014 lot Brunet pasienter med PTSD gjenkalle de traumatiske opplevelsene, noe som fremkalte hjertebank og svette håndflater.

Halvparten av pasientene fikk propranolol, mens den andre halvparten fikk placebo i form av en kalktablett. I begge tilfellene ble behandlingen gjentatt seks ganger med én ukes mellomrom. Deretter testet forskeren pasientenes hjerterytme og svetteproduksjon mens de igjenkalte de traumatiske opplevelsene.

Resultatene var slående. Behandlingen med propranolol hadde nesten slettet alle angstreaksjonene rundt den traumatiske hendelsen fra pasientenes hukommelse fordi det gamle, ubehagelige minnet var blitt overskrevet med en ny og fredeligere versjon.

Den menneskelige hukommelse er redigerbar

Forskerne kan nå manipulere hukommelsen og slette minner. Les mer i artikkelen vår: