Hjernen sletter gamle minner

Minner fra de første årene av livet er en luksus som er de færreste forunt. Nye opplevelser får hjernen til å dytte den eldste minnene ut i glemselen.

Barndomsminder top

Gamle minner må noen ganger vike for nye, og derfor husker vi ikke mye fra vår tidlige barndom.

I de første årene av livet er hjernen i voldsom utvikling, og forskere mener at det er grunnen til at bare noen få minner fester seg.

Minner forankrer seg i nettverk av nevroner i hjernen, og hjerneområdet hippocampus er helt avgjørende for hukommelsen. Her vokser nye nevroner fram og utvikler seg gjennom hele livet, slik at vi kan lære og huske nye ting. Men veksten har sin pris.

Nye nevroner visker ut barndommen din

I 2014 viste Sheena Josselyn og Paul Frankland på The Hospital for Sick Children i Toronto i Canada at nye nevroner konkurrerer med eksisterende og dermed kan slette minner i de gamle nevronenes nettverk.

Når forskerne satte i gang produksjonen av nye nevroner med vekststoffer i mus, glemte dyrene raskt det de nettopp hadde lært.

Omvendt husket musene sine første opplevelser bedre hvis forskerne hemmet veksten av nye nevroner.