Er det mulig å glemme gårsdagen igjen og igjen?

I filmen «50 First Dates» har den kvinnelige hovedpersonen, Lucy, problemer med hukommelsen og kan aldri huske noe fra dagen før. Den andre hovedpersonen, Henry, må derfor begynne forfra hver dag for å imponere Lucy. Men er det mulig å glemme dagen i går igjen og igjen?

En hjerneskade kan gjøre en pasient ute av stand til å danne nye langvarige minner.

© CLAUS LUNAU & COLUMBIA PICTURES

Etter noen alvorlige hjerneskader mister pasienten evnen til å danne vanlige minner. På fagspråk kalles dette for anterograd amnesi.

Ved denne tilstanden mister pasienten evnen til å lagre langvarige minner om begivenheter som har funnet sted etter for eksempel en trafikkulykke der hjernen ble skadet.

Kortids- og langtidshukommelsen er intakt

Pasienter med denne sjeldne lidelsen er helt bevisste og har intakt korttidshukommelse.

De kan derfor føre en normal samtale om det som foregår omkring dem her og nå, og ettersom langtidshukommelsen også er intakt, kan de fortsatt fortelle om for eksempel barndommen sin.

Glemmer fra dag til dag

Pasienter med komplett anterograd amnesi har en feil i hjernen som gjør det umulig for dem å overføre opplevelser fra korttidshukommelsen videre ut i langtidshukommelsen og lagre dem som minner.

Derfor vil alt det de opplever den ene dagen, være fullstendig glemt den neste.

De kan for eksempel hilse på legen som om det var første gang de møttes. Akkurat som Lucy i filmen «50 First Dates» kan de faktisk glemme den personen de er i et forhold med.

Minner har tre stopp i hjernen

Før et nytt minne er trygt lagret i hjernen, må det fraktes fra korttidshukommelsen til langtidshukommelsen.

Men i en skadet hjerne blir reisen avbrutt underveis.