Shutterstock

Blod fra navlestrengen styrker hukommelsen

Menneskeblod fra et barns navlestreng forbedrer hukommelsen i mus, viser et forsøk fra Stanford University. Det kan få betydning for behandlingen av bl.a. Alzheimers sykdom.

Når naboens navn hele tiden forsvinner i en tåke, og bilen ikke lenger er mulig å finne på parkeringsplassen, så er litt blod fra en nyfødt babys navlestreng kanskje akkurat det du trenger.

I hvert fall viser et forsøk publisert i tidsskriftet Nature at menneskeblod fra navlestrengen styrker hukommelsen i mus.

– Det er bemerkelsesverdig at noe i blodet kan påvirke den måten du tenker på, sier hjerneforsker ved Stanford University, Tony Wyss-Coray.

Protein smører hjernens synapser

Wyss-Coray og hans forskergruppe isolerte et bestemt protein, TIMP2, fra blodet i nyfødtes navlestrenger.

Da de injiserte proteinet i gamle mus, viste det seg å optimere cellene i hjernens hukommelsessenter, hippocampus.

Proteinet styrker sannsynligvis overføringen av informasjon mellom cellene – dvs. synapsene – og gjør på den måten hjernecellene bedre til å samarbeide om hukommelsesoppgaver.

Gamle mus tilført TIMP2 ble mye bedre til å huske veien gjennom en labyrint enn andre mus på samme alder.

Forsøk kan være et lys i alzheimer-mørket

Selv om forsøket er foretatt på dyr, er resultatene lovende:

For det første virker hippocampus på samme måte i både mus og mennesker, og for det andre er det viktig at det aktive hukommelses-proteinet er funnet i menneskeblod.

Sjansen for at det på sikt kan brukes i behandlingen av alzheimer og andre aldersrelaterte demensformer hos mennesker er derfor større.