hukommelse

Nerveceller i hjernen

Hukommelsen trekker fram minner

Hjernen er menneskets kontrollsenter, og en av hjernens viktigste funksjoner er å lagre informasjon i hukommelsen vår. Uten hukommelsen vår ville vi miste evnen til å lære, bruke kunnskap fra tidligere erfaringer, huske hvem som er viktige for oss, og huske hvorfor de er det. Det er det hukommelse er, men hva som gjør den viktig, går enda dypere. Menneskers nervesignaler er så raske at hjernen vår har problemer med å bearbeide de inntrykkene vi blir møtt med – for eksempel en lukt eller en bevegelse. Det er her hukommelsen vår settes i gang, siden den sammenligner og knytter disse opplevelsene med tidligere erfaringer, avkoder dem, og bestemmer om disse inntrykkene skal ignoreres eller ikke. Gå på oppdagelsesferd i artiklene våre og lær mer om den forunderlige hukommelsen.

Hva er fotografisk hukommelse?

Fotografisk hukommelse er evnen til å huske en side i en bok eller en begivenhet med perfekt klarhet – selv om inntrykket bare varte i en kort periode. Fotografisk hukommelser nevnes ofte i populærkultur, men forskere har aldri klart å bekrefte at det finnes.

Det er imidlertid bevist at visse mennesker har en lignende evne kalt eidetisk hukommelse. Eidetisk hukommelse er evnen til å visualisere en gjenstand et par minutter etter at det har blitt fjernet fra synsfeltet. Eidetisk hukommelse er begrenset i forhold til fotografisk hukommelse, siden det ikke er mulig å gjenkalle et minne med fullstendig klarhet. Det er bare barn i alderen 6–12 år som kan ha eidetisk hukommelse. Ingen voksne har fått bekreftet å ha denne evnen.

Nerveceller kommuniserer med hverandre

© Shutterstock

Slik får du bedre hukommelse

Det er mange måter å styrke hukommelsen på. Minner er informasjon lagret i hukommelsen, og jo flere ganger de blir brakt opp eller gjentatt, desto lettere er det å hente dem fram igjen. Det er derfor det er lett å huske navnet til en god venn, men vanskelig å huske navnet på en person man bare har møtt noen få ganger. Ved å repetere det man ønsker å huske flere ganger på rad og forbinde det med et visuelt element, styrker det evnen til å huske den spesifikke informasjonen. Dessuten hjelper god søvn på hukommelsen. Under søvnen repeterer langtidshukommelsen all sin nye kunnskap.

Hjerne og nettverk

© Shutterstock
Side 1 / 3