Høye lyder kaller på urinstinktene

Et kvinneskrik eller lyden av kritt på en tavle setter menneskehjernen i alarmberedskap

chalk writing sound

De fleste liker å lytte til vann som sildrer rolig av sted, mens nesten alle oppfatter lyden av fingernegler langs en tavle totalt uutholdelig. Ved å spille av 74 ulike lyder for 13 testpersoner i en hjerneskanner har nå en forskergruppe ved Newcastle University i Storbritannia også klart å finne ut hvorfor det er slik.

Hjernen går i alarmberedskap

Skanningene viste at hjerneområdet amygdala (som bl.a. tar seg av frykt- og forsvarsreaksjoner) sender ut en ladning alarmimpulser når øret oppfatter bestemte lyder. Impulsene oppfattes i hjernens auditive cortex og fører til at vi føler avsky overfor skingrende lyder med frekvenser fra 2000–5000 Hz – som skrik og skarpe ting mot glassoverflater.

Bedre forståelse for tinnitus og migrene

Forskerne håper at denne reaksjonen i hjernen, som trolig en gang hadde betydning for å overleve, nå kan åpne veien for bedre forståelse og behandling av bl.a. tinnitusog migrene i tillegg til visse former for autisme.