Shutterstock

Hjernesenter beskytter deg mot traumer

Et helt bestemt hjernesenter har vist seg å kunne motvirke traumet. Det har ledet forskerne på sporet av en mulig behandling for posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

Nye forsøk med mus viser hvordan hjernen vår unngår at en traumatisk opplevelse setter seg fast og fortsetter å framkalle angst når vi tenker på den.

Forskere ved University of Texas fulgte hjerneaktiviteten hos mus som først ble påført et traume og deretter fikk bearbeide det.

Traumet ble framkalt ved å gi musene et lite elektrisk støt hver gang de ble satt ned i en kasse.

Etter hvert var bare synet av kassen nok til å framkalle en reaksjon i hjernesenteret amygdala, som er kjent for å være forbundet med frykt.

Deretter ble musene plassert flere ganger i kassen uten å få støt, og nå kunne forskerne se hvordan musene lærte seg å undertrykke frykten.

Det oppsto økt aktivitet i en gruppe nerveceller i et annet senter, hippocampus, som har med erindring å gjøre, samtidig med at aktiviteten i amygdala falt.

Nerveceller i hippocampus kan fjerne angsten som er forbundet med traumatiske opplevelser.

© Shutterstock

Amygdala framkaller angst.

© Shutterstock

Hippocampus undertrykker angst.

Nervecellene i hippocampus er åpenbart avgjørende for at hjernen kan få traumatiske opplevelser til å blekne.

Hvis det samme gjelder i menneskehjernen, kan stimulering av disse cellene kanskje hjelpe mot lidelser som PTSD, der pasienten plages av at minnene om en opplevelse framkaller like stor frykt som opplevelsen i seg selv.