Hjernen tvinger oss til å sjekke Facebook

Hemningsløse hjerneceller suger deg fast til skjermen, men hjerneskanninger viser at tvangshandlingene på nettet bryter ned hjernecellene dine.

Facebook tablet

En stor studie av mer enn 11 000 europeiske tenåringer viste at 4,4 prosent var avhengige av internett.

Misbruket viser seg ved at personen isolerer seg og bruker mindre tid på aktiviteter med venner og familie.

Overforbruk av sosiale medier er skadelig

Langvarig overforbruk av internett kan føre til delvis nedbrytning av lillehjernen, den fremre pannelappen, den supplerende motoriske barken og fremre cingulum cortex med konsekvenser for både psyke og arbeidsevne.

1) Fremre pannelapp 2) Supplerende motorisk bark 3) Fremre cingulum cortex 4) Lillehjernen

Internettavhengighet er en form for tvangslidelse

Noen forskere mener at internettavhengighet er en variant av den psykiske lidelsen OCD, som medfører tvangshandlinger som hjernen ikke kan kontrollere.

Vanen kan imidlertid brytes, og det er kanskje en fordel å droppe oppdateringene på sosiale medier.

Kinesiske forskere har til og med vist at langvarig internettavhengighet fører til skader på store deler av den menneskelige hjernen.

Bruk mindre tid på sosiale medier

Hvis du er avhengig av sosiale medier, sender hjernen automatisk ut signaler om at du skal handle.

Disse ubevisste handlingene kalles tvangshandlinger.

Her kan du se forskjellen på en frisk hjerne (øverste hvite ring) og en tvangspreget hjerne (nederste hvite ring):