Hjernen liker kanter bedre enn kurver

OPTISK BEDRAG: Hvordan ser linjene på den grå bakgrunnen ut? Er de buede, kantede eller begge deler?

© Kohske Takahashi/i-Perception

Se godt på bildet over. Hvilken type linjer ser du? Buede, rette eller begge deler?

Sannheten er at alle linjene er like. Alle sammen er like myke og bølgende. Forskjellen er at de lyse og mørke delene av linjene er plassert på ulike måter. Hvis du er som de fleste andre, opplever du at annethvert par er harde og kantete.

Japanske psykologer ville undersøke den optiske illusjonen nærmere og viste derfor en gruppe forsøkspersoner ulike utgaver av bildet. Kurvenes fargeforløp og bakgrunnsfarge – både hvit, svart og grå – varierte i forsøket.

Close-up av grå bakgrunn

© Kohske Takahashi/i-Perception

Studien viste at den optiske illusjonen bare virker med grå bakgrunn. Og det er bare når en linje skifter farge i toppen og bunnen av kurven at vi ser den som kantete.

Ifølge Kohske Takahashi fra Chukyo-universitetet i Japan kan forklaringen være at hjernen bruker ulike strategier til å identifisere myke kurver og skarpe kanter, og at strategiene kan konkurrere med hverandre.

Når fargeskiftet på en linje skjer i toppen og bunnen av kurvene, opplever vi en loddrett linje gjennom kurvene, og denne linjen overdriver hjernens opplevelse av kurvens retningsskift, slik at linjene framstår som sikksakk.