Jenter og gutter har forskjellig hjerne

Forskjeller i hjernen kan kanskje forklare gutter og jenters forskjellige evner.

Teens study

Gutter og jenter har ikke lik hjerne. Slik konkluderer et nytt forskningsprosjekt der forskere ved University of Pennsylvania, USA, så nærmere på hjerneforbindelsene hos 428 gutter/menn og 521 jenter/kvinner i alderen åtte til 22 år.

Gutter har gjennomsnittlig flest forbindelser i hver av de to hjernehalvdelene, mens jentene har flest på tvers av de to halvdelene. Forskjellen var tydeligst å se hos dem fra 13 til 17 år, og avtok også med alderen.

Tanker på tvers styrker intuisjonen

Hjerneforbindelsene går på tvers av de to hjernehalvdelene. Det kan muligens forklare kvinners intuisjon og overlegne prateevne.

Tanker langsetter gir romfølelser

Hjerneforbindelsene går mest fra fronten og bakover i de to halvdelene. Det kan kanskje forklare hvorfor gutter har bedre romfølelse.