Hvorfor er de fleste høyrehendt?

Jeg har lurt på hvorfor det er slik at folk flest er høyrehendt. Ligger det en biologisk fordel i å være høyrehendt, og hva er det som styrer det?

Hjernehalvdeler

Årsaken til at folk enten er høyre- eller venstrehendt, ligger i hjernen. Generelt kan man si at høyre side av kroppen styres av den venstre hjernehalvdelen og omvendt. Mange funksjoner blir kontrollert fra begge halvdelene, men det er gjerne en av dem som er dominant.

Forskerne vet ennå ikke hvorfor det hos 90 prosent av befolkningen er høyre side som får overtaket. Ingenting tyder på at det biologisk sett skulle være noen fordel å være høyrehendt. Hjernen er ofte innrettet likt hos høyre- og venstrehendte, selv om de venstrehendtes hjerne har en tendens til å være mer symmetrisk enn hos de høyrehendte.

Hjernen utnytter ressursene effektivt

De to hjernehalvdelene har forskjellige egenskaper. Språklige evner er vanligvis koblet til venstre hjernehalvdel, mens perspektivsansen er koblet til høyre side. Denne asymmetrien gjør at hjernens ressurser blir effektivt utnyttet, og derfor sørger hjernen også for at kroppens ene halvdel innehar en dominerende rolle og tar seg av de spesielt krevende oppgavene som eksempelvis å skrive eller sette en ball nøyaktig i mål.

En viss forskning tyder på at folk er flinkest til det som den venstre hjernehalvdelen styrer. Men inntil videre kan altså ikke forskerne si sikkert hva som vanligvis får kroppens høyre side til å være den mest dominerende.

Venstre og høyre

Venstrehendte er oftere flinke til å se perspektiver.

Høyrehendte er oftere flinke med språk.