Claus Lunau

Hjernen er under ombygning hele livet

Er hjernen ferdigutviklet når du blir født – eller først når du er voksen? Vitenskapen har kartlagt hjernens utvikling fra fødsel til død og funnet svaret.

Menneskehjernen har blitt kalt en av de mest komplekse strukturene i universet – og med god grunn. Den inneholder over 80 milliarder hjerneceller: et gigantisk nettverk av nerveforbindelser som kommuniserer med hverandre.

De siste årene har forskerne ved hjelp av nye skanningsmetoder fått innblikk i hvordan nettverket bygges opp fra det tidlige fosterstadiet, og hvordan det utvikler seg gjennom resten av livet.

I motsetning til de andre organene i kroppen er hjernen på ingen måte ferdigutviklet ved fødselen. Det skjer ikke før mot slutten av puberteten. Deretter begynner utviklingen å gå andre veien, slik at det gradvis blir vanskeligere å lære og huske, og i alderdommen krymper hjernen i størrelse.

Tusen nerveceller oppstår hvert sekund

6. graviditetsuke: I graviditetens sjette uke begynner stamceller i fostrets hjerne å dele seg slik at det dannes tusen nerveceller i sekundet. Blant de nydannede cellene er såkalte gliaceller, som opprettholder et stabilt miljø omkring de andre cellene.

Nervceller i hjärnan
© Claus Lunau

Nydannede celler bygger opp hjernen

7. graviditetsuke: De nydannede cellene vandrer ut og etablerer seg slik at hjernens grunnleggende oppbygning begynner å avtegne seg. I hjernebarken danner gliacellene et slags stativ som hjelper de andre nervecellene på plass i presise lag.

Sju veckor gammalt foster
© Claus Lunau

Cellene får tusenvis av partnere

18. graviditetsuke: 18 uker inne i graviditeten begynner hjernecellene å danne kontakter, synapser, slik at de kan utveksle signaler med hverandre. Ved fødselen har hver celle synapser til om lag 2500 andre celler, men allerede i toårsalderen er tallet oppe i 15 000.

Synapsbildning
© Claus Lunau

Forbindelsene blir finsortert

3 år-60 år: Etter at de fleste synapsene er dannet, omkring treårsalderen, blir det gradvis luket ut i dem. De som sjelden brukes, blir fjernet, mens de travle synapsene blir styrket. Dermed blir hjernens forbindelser tilpasset evnene til det enkelte menneske.

Avbruten synaps
© Claus Lunau

Celler og synapser går til grunne

Etter 60 år: Gjennom livet svekkes evnen til å danne synapser, og det blir vanskeligere å lære og huske. Etter 60-årsalderen går stadig flere synapser til grunne, og samtidig begynner hjernecellene å dø, slik at hjernen mister 0,5 prosent av volumet hvert år.

Synapser dukar under
© Claus Lunau

Hjärna med keps
© Claus Lunau

Hjernen går i barndommen

To ganger i livet faller antallet forbindelser i hjernen raskt. Første gang er allerede i ungdommen, da hjernen modnes og finner sine egne unike talenter.