Shutterstock/Madrock24

Hjernecellenes lange armer avgjør din IQ

Forskning viser at volumet til dendrittene – de små kontaktskapende fangarmene til nervecellene i hjernen – har innvirkning på hvor kloke vi er.

Lengden og tykkelsen av hjernecellenes utløpere, de såkalte dendrittene, er avgjørende for intelligensen vår. Det viser en ny studie fra Vrije Universiteit Amsterdam i Nederland.

Dendrittene er de utløperne som setter den enkelte nervecellen i kontakt med andre nerveceller. Forskerne undersøkte dendrittene i prøver av nerveceller fra 46 pasienter.

De gjennomgikk hjerneoperasjoner som et ledd i behandling mot epilepsi eller kreft i hjernen. Operasjonene hadde til formål å fjerne sykt hjernevev, men samtidig tok kirurgene også ut litt sunt vev som forskergruppen fikk adgang til å studere.

Dendritterne i nervecellerne har betydning for din IQ

Volumet av dendrittene til nervecellene har betydning for intelligensen vår. Nervecellen ses her med blått i midten. Dendrittene er de grønnlige utløperne.

© CHRIS HENSTRIDGE/SPL

Dendritter har stor betydning

Før operasjonene gjennomgikk pasientene en IQ-test, slik at fors­kerne kunne koble scoren med målinger av hjernecellene. De pasientene som hadde høyest IQ, hadde de lengste dendrittene.

Forskerne understreker at selv om det bare er en liten forskjell i lengden på dendrittene fra person til person, kan det ha stor effekt i hjernens samlede mentale evne fordi det er mange milliarder nerveceller, og enda flere dendritter, i hjernen.

Samtidig peker de på at andre nye studier viser at det ikke bare er i sentrum av hjernecellene det oppstår signaler, men også i dendrittene.