Shutterstock/Madrock24

Hjernecellenes lange armer avgjør din IQ

Større er ikke alltid bedre – bortsett fra når det gjelder størrelsen på fangarmene til nervecellene dine.

Lengden og tykkelsen av hjernecellenes utløpere, de såkalte dendrittene, er avgjørende for intelligensen vår. Det viser en ny studie fra Vrije Universiteit Amsterdam i Nederland.

Dendrittene er de utløperne som setter den enkelte nervecellen i kontakt med andre nerveceller. Forskerne undersøkte dendrittene i prøver av nerveceller fra 46 pasienter.

De gjennomgikk hjerneoperasjoner som et ledd i behandling mot epilepsi eller kreft i hjernen. Operasjonene hadde til formål å fjerne sykt hjernevev, men samtidig tok kirurgene også ut litt sunt vev som forskergruppen fikk adgang til å studere.

Dendritterne i nervecellerne har betydning for din IQ

Volumet av dendrittene til nervecellene har betydning for intelligensen vår. Nervecellen ses her med blått i midten. Dendrittene er de grønnlige utløperne.

© CHRIS HENSTRIDGE/SPL

Dendritter har stor betydning

Før operasjonene gjennomgikk pasientene en IQ-test, slik at fors­kerne kunne koble scoren med målinger av hjernecellene. De pasientene som hadde høyest IQ, hadde de lengste dendrittene.

Forskerne understreker at selv om det bare er en liten forskjell i lengden på dendrittene fra person til person, kan det ha stor effekt i hjernens samlede mentale evne fordi det er mange milliarder nerveceller, og enda flere dendritter, i hjernen.

Samtidig peker de på at andre nye studier viser at det ikke bare er i sentrum av hjernecellene det oppstår signaler, men også i dendrittene.