Hasj kan skade unge hjerner

Hasjrøyking fra tidlig alder kan vise seg å koste dyrt senere i livet. Unge brukere risikerer å streve med både unormal hjernefunksjon og lavere IQ.

Hash TOP

Unge under 17 bør tenke seg om en ekstra gang før de fyrer opp hasjpipa og setter lighteren til den hjemmerullede jointen.

En kanadisk studie tyder nemlig på at de unge hjernene tar skade av det:

”Resultatene viser at hasjrøyking fra tidlig alder kan føre til både avvikende hjernefunksjon og lavere IQ, sier hjerneforsker Elizabeth Osuch fra Western University i Canada.

Hasjhjernen fungerer ikke normalt

Forskerteamet utsatte 74 ungdommer for psykiatriske og kognitive tester, IQ-tester og hjerneskanninger.

De hasjrøykende forsøkspersonene under 17 år – og de som hadde vært under 17 da de begynte å røyke hasj – utviste unormal hjerneaktivitet sammenlignet med den ikke-hasjrøykende kontrollgruppen.

Det gjaldt både de områdene av hjernen som er forbundet med hukommelse, belønningsatferd, romlig forståelse og evnen til å reflektere over seg selv.

Dessuten målte forskerne en lavere IQ hos denne gruppen.

Unge hasjrøykere bør tenke seg om

Siden forsøket bare har påvist forskjeller mellom de ulike gruppene, er det opp til større studier å bekrefte resultatene og belyse hvilken effekt den unormale hjerneaktivitet kan ha.

Og det er viktig, særlig for ungdom med problemer, understreker forskningsleder Elizabeth Osuch:

"Mange ungdommer (med psykologiske problemer, red.) bruker hasj i store mengder fordi de – tross hva forskningen viser – tror det hjelper mot lidelsene, og fordi det gjør at de føler seg bedre her og nå.”