Hva er en hallusinasjon?

Noen mennesker ser og hører ting som ikke finnes, men som allikevel oppleves helt virkelig. Hvordan oppstår den slags hallusinasjoner?

Hva er en hallusinasjon?

Hallusinasjoner er nerveimpulser uten sansekontroll

Sansene – bl.a. syn og hørsel – registrerer omverdenen og sender nerveimpulser til hjernen, som tolker dem og omdanner dem til for eksempel bilder og lyder. Hjernen vet av seg selv om lydene og bildene dannes i hodet eller stammer fra omgivelsene.

Enkelte ganger dannes det nerveimpulser uten at sansene har bidratt, slik at vi hører, ser, lukter, føler eller smaker ting som ikke eksisterer. Derfor kan selv blinde få hallusinasjoner og se ting rundt seg.

Hallusinasjoner oppleves som virkelige

Hallusinasjoner oppleves som svært realistiske og kan som regel bare skilles fra virkeligheten ved hjelp av fornuften. En som går på LSD, vet godt at blomstene i en hage ikke er lagd av gul eller grønn cellofan, eller at himmelen ikke består av syltetøy, selv om rusen får det til å se slik ut.

På den annen side kan en som lider av schizofreni, ha store problemer med ikke å ta på alvor stemmene som snakker til vedkommende

Mange kan rammes av hallusinasjoner

Psykisk syke og stoffmisbrukere kan hyppig oppleve hallusinasjoner, men friske folk kan også bli utsatt for dem.

? Alkoholikere på avvenning kan rammes av delirium tremens. Tilstanden viser seg ved at alkoholikeren hører og føler ting som ikke eksisterer.

? Migrenepasienter opplever nå og da rett før et migreneanfall fenomenet aura, oftest i form av forvrengte stemmer, uforklarlige lysvirkninger eller underlige lukter.

? Narkomane kan ved inntak av LSD og sopp få hallusinasjoner i form av bl.a. forvrengte sanseinntrykk fra syn og hørsel.

En av tre kan oppleve et fenomen kalt hypnagogi rett før vi sovner. Tilstanden kan ytre seg som lyder og bilder, men er ikke en form for drømmer, som ikke har noe med hallusinasjoner å gjøre.

Schizofrene opplever hallusinasjoner

Etter skanninger av hjernen til schizofrene pasienter tyder ting på at stemmene de hører, oppstår på flere steder i hjernens prosess med å omdanne lyder til forståelige ord.

Her oppstår hallusinasjoner:

1: Flere forskjellige høresentre i tinninglappene registrerer lyder, kjenner igjen ord og tillegger dem mening. Feil i disse sentrene gir setninger som aldri er blitt sagt.

2: Sentre i pannelappen sørger for at vi kan skille mellom ordene vi hører og dem vi danner oss i tankene. Feil i disse sentrene får schizofrene til bl.a. å oppleve indre stemmer som om de kom utenfra.

3: I hjerneområdet ACC oppstår trangen til å si ting og formulere setninger. Feil i dette området hos schizofrene får pasientene til å føre samtaler med de innbilte stemmene.

Hjernen styrer alt sammen

Om det dreier seg om schizofreni, hallusinasjoner, ADHD eller depresjon, så har hjernen en finger med i spillet. Bli med på leting etter dårlige forbindelser og avvikende hjernesentre i vår artikkel: