Grå prikker har samme nyanse

Denne klassiske illusjonen gir inntrykk av at de to prikkene har ulik nyanse av grå. Men faktisk er de helt like – og nå forstår forskere endelig hvor illusjonen oppstår.

På en bakgrunn som går fra mørkegrå til lysegrå, er det to identiske prikker. Prikkene har samme størrelse de har nøyaktig samme farge og samme lysstyrke. Men slik ser det ikke ut i våre øyne, og forskere har i mer enn 100 år strevd med å forstå hvor illusjonen oppstår.

Nå har studier fra Massachusetts Institute of Technology i USA endelig kommet fram til et svar.

Ifølge forskerne oppstår illusjonen når vi skal vurdere lysstyrke. Det kom som en overraskelse for forskerne at vurderingen gjøres allerede i netthinnen og ikke i hjernens synssenter.

Evnen til å vurdere lysstyrke er altså ikke et produkt av hjernens fortolkning av synsinntrykk. Det er derimot en fundamental og medfødt mekanisme som skjer i øynene våre som et av de første skrittene i synsprosessen.

Blinde barn faller for illusjon

Den konklusjonen ble underbygget da forskerne testet ni blinde barn som hadde fått tilbake synet etter operasjoner mot grå stær.

Hvis menneskets vurdering av lysstyrke var tillært, ville ikke barn som aldri før hadde sett seg omkring, bli lurt av den typen lys-illusjon. Men da barnas bandasjer ble tatt av, så de akkurat det samme som oss andre.

Illusjonen påviser at vår oppfatning av lys ikke bare er bestemt av mengden lys. I stedet skyldes vår oppfatning en kombinasjon av et objekts farge og den mengden lys som rammer det.

Ifølge hovedforfatter og professor i visuell persepsjon og neurovitenskap, Pawan Sinha, vil vi derfor også oppfatte et svart stykke stoff under et skarpt spotlight som like lyst – eller faktisk lysere – enn et hvitt stykke stoff i dunkelt lys.