barn, hjerne

God undervisning gir større hjerne

Hvis barn får undervisning mens de er helt små, får de større hjerne som voksne.

Hvis barn får aktiv og støttende undervisning i de første fem leveårene, kan det ses på hjerneskanninger når de har blitt voksne.

Det har forskere konkludert med etter å ha undersøkt hjernen hos en rekke personer som i femti år har vært en del av The Abecedarian Project (abecedarian, etter abc, er et ord for en elev som lærer alfabetet).

I 1971 tok forskere ut en gruppe barn fra utsatte familier til prosjektet. Alle familiene fikk ekstra helseomsorg, sunt kosthold og familieterapi, men bare en del av barna fikk undervisning i et såkalt beriket læringsmiljø.

Den spesielle undervisningen varte fra barna var noen få uker til fem år gamle – fem dager i uken, femti uker i året.

Senere har forskere fulgt barnas utvikling, og femti år senere viser hjerneskanninger en forbausende stor forskjell.

Personer i den gruppen som på 1970-tallet fikk den spesielle undervisningen, har i dag i gjennomsnitt en 10 prosent større hjerne enn kontrollgruppen. Og hjernesentrene som har med språk og kognitive evner å gjøre, er opptil 30 prosent større hos de personene som deltok i læringsforløpet.

Det er første gang det er påvist en direkte sammenheng mellom barns læring i et «beriket miljø» og hjernens utvikling. Forskerne som står bak oppdagelsen, mener det er et gjennombrudd i forståelsen av hvordan hjernen fungerer.