barn, hjerne

God undervisning gir større hjerne

Hvis barn får undervisning mens de er helt små, får de større hjerne som voksne.

Hvis barn får undervisning mens de er helt små, får de større hjerne som voksne.

Hvis barn får aktiv og støttende undervisning i de første fem leveårene, kan det ses på hjerneskanninger når de har blitt voksne.

Det har forskere konkludert med etter å ha undersøkt hjernen hos en rekke personer som i femti år har vært en del av The Abecedarian Project (abecedarian, etter abc, er et ord for en elev som lærer alfabetet).

I 1971 tok forskere ut en gruppe barn fra utsatte familier til prosjektet. Alle familiene fikk ekstra helseomsorg, sunt kosthold og familieterapi, men bare en del av barna fikk undervisning i et såkalt beriket læringsmiljø.

Den spesielle undervisningen varte fra barna var noen få uker til fem år gamle – fem dager i uken, femti uker i året.

Senere har forskere fulgt barnas utvikling, og femti år senere viser hjerneskanninger en forbausende stor forskjell.

Personer i den gruppen som på 1970-tallet fikk den spesielle undervisningen, har i dag i gjennomsnitt en 10 prosent større hjerne enn kontrollgruppen. Og hjernesentrene som har med språk og kognitive evner å gjøre, er opptil 30 prosent større hos de personene som deltok i læringsforløpet.

Det er første gang det er påvist en direkte sammenheng mellom barns læring i et «beriket miljø» og hjernens utvikling. Forskerne som står bak oppdagelsen, mener det er et gjennombrudd i forståelsen av hvordan hjernen fungerer.