Forskerne vil koble hjernen din til internett

Len deg tilbake, lukk øynene og gå på nettet. Forskerne arbeider nå på høytrykk med å skape hundretusenvis av forbindelser mellom hjernen og datamaskinen, slik at du kan surfe på nettet uten å løfte en finger.

Hjerneprotese

Forskere har utviklet et fleksibelt nett av elektroder som kan sprøytes inn i hjernen og skape forbindelse mellom hjernecellene og en datamaskin.

© Lieber Research Group/Harvard University

Hjernen din skal oppgraderes. Forskerne er i gang med å utvikle en såkalt nevroprotese, som skal forbinde hjernen din med datamaskiner og gjøre deg smartere.

Elektrodene i protesen skal fange opp hjernens signaler, slik at datamaskinen kan analysere tankene dine, og deretter sender protesen utvalgte deler av den uendelige visdommen på internett rett inn i hjernen din ved hjelp av elektriske impulser.

Store summer blir nå investert i utviklingen av nevroproteser, og forskerne regner med å snart kunne skape en million forbindelser mellom hjernen og datamaskinen.

Forskerne sprøyter nett inn i hjernen

Forskere fra Harvard University i USA har allerede kommet langt med utviklingen av en ny nevroprotese. Protesen består av et nett med elektroder som er så fleksibelt at det kan sprøytes inn i hjernen gjennom en bare 0,1 mm bred kanyle. Inne i hjernen folder det seg ut og legger seg tett rundt hjernecellene.

Et nett med 128 elektroder har nettopp blitt brukt til å måle hjernesignaler i våkne mus. Og andre forsøk har vist at flere nett kan sprøytes inn i ulike deler av hjernen på en enkelt mus.

Nevroproteser er vanlig om ti år

Teknologien er ikke en fjern fremtidsversjon. Enkle proteser med noen få hundre elektroder gjør det allerede nå mulig for lamme å styre robotlemmer.

Og noen hjerneforskere mener at proteser som forsterker sanser og hukommelse, vil være vanlig om ti år, mens teknologi som kan koble hjernen til internett eller lar oss drive telepati ligger 20–50 år inn i fremtiden.