Genome Institute of Singapore, A*STAR

Forskere dyrker kunstige hjerner

De er på størrelse med erter, men de ligner den ekte varen. Forskerne har skapt kunstige hjerner med både nerver og blodkar, og de små organene kan forhåpentligvis gi oss medisiner mot alt fra demens til kreft.

Du kan få dyrket en liten kopi av hjernen din i en petriskål – komplett med nerveceller og blodkar. Med litt hell utvikler den faktisk forstadier til øyne.

Forskerne har eksperimentert med de kunstige hjernene siden 2013, men først nå har de fått dem til å danne egne blodkar.

Med tilføyelsen av blodkar blir de små hjernene like komplekse som hjernen i et tre måneder gammelt foster – og det har stor betydning for potensialet.

Hudceller blir til hjerner

De kunstige hjernene, også kalt hjerneorganoider, kan for eksempel dyrkes ut fra donorens hudceller.

Og til forskernes overraskelse gjenoppfører de små hjernene den utviklingen som donorens egen hjerne gjennomgikk på fosterstadiet.

Har donoren en syk hjerne, vil hjerneorganoiden også bli syk.

Hjerne

Forskerne har fått blodårer (rødt) til å vokse inn mellom hjerneceller (blå og grønn).

© UC Davis Institute for Regenerative Cures

Små hjerner skal gi medisiner mot demens

Hjerneorganoidene har allerede medført gjennombrudd i forståelsen av sykdommer som autismeog mikrocephali.

Og de har blitt brukt til å oppdage legemidler som kan kurere en zikainfisert hjerne på få dager.

Inntil nå har forskningen imidlertid vært begrenset av hjernenes korte levetid. Men med tilføyelsen av blodkar får de små organene tilført oksygen og næring mer effektivt, og dermed kan de leve lenger.

Det gir for første gang muligheter for å undersøke en lang rekke sykdommer som bruker lang tid på å utvikle seg – blant annet demens.