Shutterstock

Fisk beskytter hjernen mot å skrumpe

Nye studier viser at fisk på menyen vedlikeholder og gjenoppbygger den hvite substansen i hjernen, slik at den ikke svinner inn med alderen.

Det hopes opp skadelige stoffer i hjernen din når du beveger deg rundt i forurensede storbyer. Men nå har forskere fra Columbia University i USA funnet en kur: Sett fisk og skalldyr på menyen.

Tidligere studier har dokumentert at stoffer som bly og organiske løsemidler i luften kan få hjernen til å svinne inn og forringe de kognitive evnene.

I den nye studien var målet å finne ut om et kosthold med fisk kunne beskytte mot skadene.

Uten fisk svinner hjernen inn

Forskerne kartla spisevanene hos 1315 kvinner som hadde en gjennomsnittsalder på 70 år.

De fikk samtidig tatt blodprøver for å undersøke innholdet av omega 3-fettsyrer, som vi typisk får fra fisk og skalldyr. Og til slutt foretok de hjerneskanninger av alle sammen.

Omega 3-fettsyrer i fisk og skalldyr motvirker at hjernens hvite substans svinner inn. Den hvite substansen, altså de hvite områdene i bildet, består av utløpere fra hjerneceller som forbinder ulike områder av hjernebarken (lyserød).

© Evan Otto/Science Photo Library

De samlede resultatene viste en tydelig sammenheng mellom kvinnenes inntak av fisk og skalldyr, blodets innhold av omega 3 og hjernens volum.

Forskjell på sju kubikkcentimeter

Forskjellene var størst i den hvite substansen, som består av nerveforbindelser mellom de ulike områdene i hjernebarken.

Gruppen av kvinner med det høyeste omega 3-nivå hadde markant større hjerner enn gruppen med det laveste nivået. Forskjellen på de to gruppene var i gjennomsnitt sju kubikkcentimeter.

Forskerne konkluderer at en fiskerik kost både beskytter og gjenoppbygger den hvite substansen.

Les også: Fjesing er Nord-Europas giftigste fisk