Fem grunner til at venstrehendte er best

Hånden har skapt presidenter, fightere og store kunstnere. Det sier i hvert fall vitenskapen.

Obama

1. Vi stemmer på dem

Barack Obama, Bill Clinton, George H. W. Bush og Gerald Ford. Av de syv siste amerikanske presidentene har fire av dem vært venstrehendt. Det kan selvsagt være helt tilfeldig, men en nederlandsk undersøkelse mener at det er vitenskap bak.

Ifølge undersøkelsen blir fakter med høyre hånd ansett som positive, mens dem med venstre hånd blir sett på som negative. Det kommer de venstrehendte til gode i tv-debatter, fordi bildet blir speilvendt.

2. De tenker utenfor boksen

En myte sier at venstrehendte er mer kunstneriske enn sine høyrehendte motstykker. Det er ikke helt sant, men er heller ikke bare tull.

Ifølge en undersøkelse omtalt i American Journal of Psychology er venstrehendte flinkere til å finne flere alternative løsninger på problemer – litt søkt kan det tolkes som at de er mer kreative.

3. Unngå å slåss med dem

En fransk studie viser at bare tre prosent av medlemmene i primitive pasifistiske samfunn er venstrehendte. Til sammenligning er 27 prosent venstrehendte i voldelige samfunn.

Ifølge forskerne skyldes det at venstrehendte har en fordel i kamp – det gir dem et overraskelsesmoment at de slår med "feil" hånd.

4. De er best i idrett

Når det kommer til idrettsgrener der to personer kjemper mot hverandre, har venstrehendte en fordel. Det er de fleste forskere på området enige om. Og holdningen blir støttet av en overrepresentasjon av venstrehendte på elitenivå bl.a. innen tennis og boksing.

En av teoriene om hvorfor det forholder seg slik, går ut på at venstrehendte utøvere oftere sparrer med høyrehendte motstandere enn høyrehendte sparrer med venstrehendte. Det gir dem en fordel.

5. Taler glir lettere inn

Venstrehendte er bedre til å oppfatte lyder som endrer seg langsomt og rolig, viser en undersøkelse fra Georgetown University Medical Center. Det skyldes at høyre hjernehalvdel, som styrer venstre hånd, liker vokaler bedre.

Taler fremføres som oftest på en rolig og glidende måte, og derfor er det lettere for venstrehendte å oppfatte dem enn for høyrehendte, som hører konsonanter og hakkende lyder bedre.

Er du høyrehendt og ikke helt fornøyd med å lese om hvor flinke venstrehendte er? Så frykt ikke. Les i stedet her: 5 grunner til at høyrehendte er best.