Shutterstock

Erfaringer bestemmer tidsopplevelse

Tiden går ikke like raskt for alle. Slik kan det i hvert fall føles, og nå har et forskerteam funnet ut hvorfor.

«Legg hånden på en varm ovn i et minutt, og det føles som en time. Eller sitt sammen med en vakker kvinne i en time, og det føles som et minutt.»

Ordene tilhører Albert Einstein. Han er ikke den eneste som har lagt merke til at tidsopplevelsene er avhengig av situasjonen.

Nå har norske forskere fra Kavli Institute for Systems Neuroscience Centre funnet ut hvorfor.

De har undersøkt et nettverk av hjerneceller som ordner de begivenhetene vi opplever og setter dem i rekkefølge – det vi opplever som et tidsrom.

Elektroder i hjernen på rotter viser at varierte opplevelser gjør tidsoppfattelsen mer klar.

© Erlend Lånke Solbu/ NRK

Omgivelsene påvirker tidsfølelsen

Forskerne undersøkte nettverket av celler som kalles NEC hos rotter som ble utsatt for to forsøk.

I det første forsøket løp rottene fritt omkring i et variert miljø, der de underveis fant fram til små biter av sjokolade.

Her tegnet kurven over aktiviteten i NEC et så detaljert mønster at forskerne bare ved å se på kurven kunne plassere de enkelte opplevelsene på den.

I det andre forsøket var rottene tvunget til å løpe rundt og jakte på sjokoladen i en åttetallsformet labyrint – altså et kjedeligere og mer forutsigbart miljø med langt færre valgmuligheter.

Her viste kurven over NEC-aktiviteten at opplevelsene ble blandet sammen etter hvert som rotten tok runde på runde i åttetallet. Det vil si at tidsfornemmelsen til rottene forsvant.