Shutterstock
Klog mand med stort hoved

Er folk med store hoder smartere?

Det virker logisk at større hoder inneholder større hjerner. Men er folk med store hoder også mer intelligente?

Studier viser at folk med store hoder også har store hjerner. Og selv om intelligens er vanskelig å definere, tyder alt på at hjernens størrelse har innflytelse på hvor intelligente vi er.

Forsøk med søsken som har vokst opp i samme miljø, viser en tendens til at broren eller søsteren med det største hodet, og dermed størst hjernevolum, også klarer seg bedre i IQ-tester.

I et annet forsøk fant forskerne områder i DNA-et som kalles SNP-er, og som viste en klar forbindelse mellom kraniestørrelse, IQ og utdanningsnivå.

Forskerne mener at menneskers store hjerner antagelig er resultatet av naturlig seleksjon for høy intelligens, som har vært viktig for artens overlevelse.

Store hjerner forfaller langsommere

Folk med store hoder kan ikke bare skryte av store hjerner og høy intelligens, de er også bedre beskyttet mot å miste de såkalte kognitive evnene med alderen.

I en studie fra University of Southampton i England ble 215 personer i alderen 66–75 år evaluert med en intelligenstest og en hukommelsestest. Tre og et halvt år senere ble de testet igjen.

Forsøksersoner med store hoder gjorde det betydelig bedre i intelligenstesten og utviste mindre svekkelse av hukommelsen i løpet av perioden.

Risikoen for kognitiv svekkelse var hele fem ganger så høy hos forsøkspersonene med de minste hodene.