Er du introvert eller ekstrovert?

Er du introvert eller ekstrovert?

Psykologer har kategorisert folk som utadvendte eller innadvendte i hundre år, og ny hjerneforskning underbygger oppdelingen mellom de sjenerte og de høytropende.

Psykologer har kategorisert folk som utadvendte eller innadvendte i hundre år, og ny hjerneforskning underbygger oppdelingen mellom de sjenerte og de høytropende.

Lucky Business / Shutterstock

Nå går det mot slutten for koronanedstengningene verden over. Det er naturligvis gode nyheter, men for de mer introverte følges gjenåpningen av krav om mer sosialt liv og mindre tid i eget selskap.

Og det kan være en påkjenning.

Psykologien har arbeidet med spekteret mellom utadvendt og innadvendt siden Carl Jung fant opp begrepene på 1920-tallet.

Nå ser hjerneforskningen ut til å bekrefte teoriene hans på nevrologisk nivå.

På slutten av denne artikkelen kan du selv ta en test og se om du er introvert eller ekstrovert – og om du skal le eller gråte over utsiktene til fester, fødselsdager og familiehelger etter gjenåpningen.

Ekstroverte hjerner belønner bedre

Den sveitsiske psykologen Carl Jung var den første som satte ord på de personlighetstrekkene som bestemmer om et menneske trives best i større sosiale sammenhenger eller i små, trygge grupper.

Senere videreutviklet den tyske psykologen Hans Eysenck teorien. Han forklarte forskjellen med at ekstroverte har et lavere grunnivå av mottakelighet for følelser og inntrykk.

Det skal rett og slett mer til før en ekstrovert har det morsomt.

Og nyere hjerneforskning viser at den tyske psykologen var på rett spor – i hvert fall er en av forskjellene mellom de to personlighetstypene et spørsmål om dopamin, hjernens lykkebringende belønningsstoff.

I en studie ble grupper av ekstroverte og introverte vist bilder av natur og ansikter.

Ved hjelp av hjerneskanninger kunne forskerne se at de ekstroverte reagerte sterkere på bildene av mennesker enn de introverte gjorde.

For ekstroverte utgjør andre mennesker altså en større kilde til motivasjon og/eller belønning, og derfor bruker de mer energi på å være sosiale.

En annen studie, fra 2012, viste at introverte har en tykkere pannelapp (prefrontal cortex).

Denne delen av hjernen er aktiv i forbindelse med abstrakt tenkning, planlegging og beslutningstaking – evner som introverte har i større grad enn ekstroverte.

Opp gjennom historien har personlighetstypene hatt hver sine fordeler og ulemper.

Trolig har introverte vært flinke til å overleve i naturen fordi de sky karaktertrekkene deres holder dem borte fra farlige situasjoner.

Ekstroverte har til gjengjeld vært sterkt motiverte til å hjelpe stammen sin ved å gå på jakt eller sanke mat når krisen har rammet.

Om et menneske er introvert eller ekstrovert, er ikke et enten-eller.

Hvordan man trives i sosiale sammenhenger, er avhengig av et vell av ulike faktorer, og mange mennesker vil ha både innadvendte og utadvendte trekk.

Gråsonen mellom introvert og ekstrovert kalles ambivert.