Test - introvert extrovert

TEST: Er du introvert eller ekstrovert?

Psykologer har kategorisert folk som utadvendte eller innadvendte i hundre år, og ny hjerneforskning underbygger oppdelingen mellom de sjenerte og de høytropende.

Psykologer har kategorisert folk som utadvendte eller innadvendte i hundre år, og ny hjerneforskning underbygger oppdelingen mellom de sjenerte og de høytropende.

Lucky Business / Shutterstock

For noen mennesker kan sosialt samvær være en energiboost, mens det for andre kan ha motsatte effekt.

Psykologien har arbeidet med spekteret mellom utadvendt og innadvendt siden Carl Jung fant opp begrepene på 1920-tallet.

Nå ser hjerneforskningen ut til å bekrefte teoriene hans på et nevrologisk nivå. Forskningen viser nemlig at det er forskjell på hva som stimulerer utskillelsen av lykkehormoner hos introverte og ekstroverte personer.

Lær mer om forskningen og test deg selv for å se hvor du er på spekteret mellom ekstrovert og introvert.

Test: Er du introvert eller ekstrovert?

Er du i tvil om du er introvert, ekstrovert eller ambivert – altså et sted midt imellom? Ta testene våre og lær mer.

Ekstroverte og introverte hjerner belønner ulikt

Den sveitsiske psykologen Carl Jung var den første som satte ord på de personlighetstrekkene som bestemmer om et menneske trives best i større sosiale sammenhenger eller i små, trygge grupper.

Hjerneskanning kan avsløre om du er ekstrovert eller introvert

Senere videreutviklet den tyske psykologen Hans Eysenck teorien. Han forklarte forskjellen med at ekstroverte har et lavere grunnivå av mottakelighet for følelser og inntrykk.

Det skal rett og slett mer til før en ekstrovert har det morsomt.

Og nyere hjerneforskning viser at den tyske psykologen var på rett spor – i hvert fall er en av forskjellene mellom de to personlighetstypene et spørsmål om dopamin, hjernens lykkebringende belønningsstoff.

I en studie ble grupper av ekstroverte og introverte vist bilder av natur og ansikter.

Ved hjelp av hjerneskanninger kunne forskerne se at de ekstroverte reagerte sterkere på bildene av mennesker enn de introverte gjorde.

For ekstroverte utgjør andre mennesker altså en større kilde til motivasjon og/eller belønning, og derfor bruker de mer energi på å være sosiale.

Det kan forklare hvorfor mange introverte har det fint med å bruke fredag kveld hjemme, mens ekstroverte har et større behov for å sosialisere.

Kjennetegn for en ekstrovert

Her er en liste over kjennetegn for en ekstrovert person.

Ekstroverte er:

 • Sosialt anlagt
 • Pratsomme
 • Gestikulerende
 • Oppmerksomhetssøkende
 • Eksplisitte i følelsene sine

En ekstrovert foretrekker:

 • nye utfordringer, nye omgivelser og nye bekjentskaper – spenning og variasjon.
 • å være i sentrum og gjerne i større grupper
 • å være aktiv

En ekstrovert får av energi:

 • aktivt sosialt samvær med andre mennesker og gjerne mange av gangen.

Kjennetegn for en introvert

Her er en liste over kjennetegn for en introvert person.

En introvert er:

 • Først og fremst reserverte
 • Observerende
 • Ettertenksomme
 • Emosjonelt kontrollerte utad

En introvert foretrekker at:

 • interagere sosialt med små grupper eller enkeltpersoner
 • konsentrere seg om en enkelt oppgave av gangen i stedet for mange
 • lese, skrive og tenke i stedet for å snakke

En introvert får av energi av å:

 • tilbringe tid alene og ha ro rundt seg

Introverte er flinkere til å tenke abstrakt

En studie fra 2012 påviste, at introverte har en tykkere pandelap (præfrontal cortex).

En annen studie, fra 2012, viste at introverte har en tykkere pannelapp (prefrontal cortex).

Denne delen av hjernen er aktiv i forbindelse med abstrakt tenkning, planlegging og beslutningstaking – evner som introverte har i større grad enn ekstroverte.

Opp gjennom historien har personlighetstypene hatt hver sine fordeler og ulemper.

Trolig har introverte vært flinke til å overleve i naturen fordi de sky karaktertrekkene deres holder dem borte fra farlige situasjoner.

Ekstroverte har til gjengjeld vært sterkt motiverte til å hjelpe stammen sin ved å gå på jakt eller sanke mat når krisen har rammet.

Om et menneske er introvert eller ekstrovert er imidlertid ikke et enten-eller.

Hvordan en person klarer seg i sosiale sammenhenger, er avhengig av en rekke ulike faktorer, og mange mennesker vil ha både innadvendte og utadvendte trekk.