Shutterstock

Enzym fra leveren virker mot demens

Nye museforsøk kan endelig forklare hvorfor fysisk trening holder hjernen i form.

Eldre mennesker som er fysisk aktive, har mindre risiko for å utvikle demens. Det har hjerneforskere visst i flere år, men nå vet de endelig hvorfor. Et team av forskere fra University of California i USA har funnet fram til et enzym som leverer effekten.

De foretok et enkelt forsøk med eldre mus som de fordelte i to bur. I det ene var det et hamsterhjul, som musene brukte flittig, mens musene i det andre buret var mindre aktive.

Etter seks uker ga forskerne noen av de inaktive musene en innsprøyting med blod fra de aktive musene og testet deretter evnen til å huske og lære nytt.

Medisiner skal erstatte trening

Evnene var nesten like gode som hos treningsmusene, mens inaktive mus som hadde fått blod fra andre inaktive mus, klarte seg vesentlig dårligere. Det viste seg også at bloddopingen fikk antallet hjerneceller til å stige i området hippocampus, som er sentralt for hukommelse og læring.

Forskerne foretok nå analyser av blodet hos de trente musene og fant fram til et enzym ved navn Gpld1, som produseres i leveren. Da de senere satte inn genet for enzymet i inaktive mus, hadde det den samme positive effekten.

Forskerne håper oppdagelsen vil føre til utvikling av nye medisiner som reduserer risikoen for demens hos eldre som ikke har muligheter for å utøve fysisk trening.