Maurice Ramirez/UCSF 2021
Implantat, depression

Elektrisk hjerneimplantat bremser depresjon

Med et lite implantat i hjernen er det mulig å oppdage depresjonen og lindre den med små elektriske impulser.

Et lite implantat i hjernen som kan oppdage og sende ut små elektriske impulser, har vist seg effektivt i behandlingen av alvorlig depresjon.

Ved hjelp av hjerneskanninger pekte leger fra University of California i San Francisco først ut det området i hjernen hos forsøkspasienten, Sarah, der det var spesielt stor aktivitet når depresjonen var verst.

Deretter opererte de inn det lille apparatet under Sarahs kranium.

Apparatet oppdager den overaktiviteten som er knyttet til depresjonen. Ved å sende ut små elektriske impulser kan implantatet dempe den unormal overaktiviteten og dermed bremse depresjonen.

Klinik, implantat, depression

Pasienten Sarah er det første som har mottatt det eksperimentelle hjerneimplantatet, og effekten har forandret livet hennes.

© Maurice Ramirez/UCSF 2021

Inngrepet fant sted for mer enn et år siden, og i dag beskriver Sarah hvordan hun før var plaget av alvorlig depresjon og selvmordstanker.

Etter inngrepet kunne hun øyeblikkelig merke en humørendring da forskerne skrudde på implantatet, og enhver tanke på selvmord forsvant etter kort tid.

Med spesielt utstyr kan implantatets virkning løpende forbedres utenfra uten at kraniet må åpnes.

Etter det vellykkede forsøket oppsøker legene nå flere pasienter som vil gjennomgå den eksperimentelle, spesialtilpasssede depresjonsbehandlingen.

VIDEO: Se forskernes forklaring på hvordan implantatet virker.

© Todd Dubnicoff/UCSF