Shutterstock
Drømmetydning – Mann drømmer

Drømmetydning – dette betyr drømmene dine

Den klassiske drømmetydningen er kjent for sine mange tolkninger av skjulte symboler i drømme – men nå feier vitenskapen symbolene av banen og erobrer drømmeland med en helt ny form for drømmetydning. Les mer her og finn ut hva drømmene dine betyr.

Drømmetydning: Lær å forstå drømmene dine

Hvis du drømmer at du faller, så er du stresset. Og hvis du drømmer at du kan fly, er en bør løftet fra skuldrene dine.

Slik har den klassiske drømmetydningen gjennom flere tusen år trålet gjennom drømmene våre i jakten på symboler som kan avsløre våre innerste tanker og finne mening i drømmenes ofte ulogiske handlinger.

I det antikke Hellas brukte både Platon og Aristoteles drømmetydning, og i mer moderne tid har Sigmund Freud betraktet drømmene som veien inn til det ubevisste.

Men nå er storhetstiden for den klassiske drømmetydningen forbi. Vitenskapen og forskere har vendt blikket mot drømmeland.

Vitenskapelig drømmetydning: Dette betyr drømmene dine

Vitenskapen har erobret drømmeland med sine hjerneskanninger og fysiske tester.

Resultatet er en annerledes form for drømmetydning, som i stedet forteller noe om evnene våre ut fra hvilke typer drømmer vi har og hvor ofte.

Klare drømmer betyr logisk sans

Klare og tydelige drømmer er drømmer hvor du vet at du drømmer mens du er i det. Du er din egen drømmeinstruktør og kan styre handlingen. Tydelige og kontrollerte drømmer forbindes med følgende:

 • Du er logisk: Hvis du opplever å ha tydelige drømmer, er du i stand til å tolke drømmeland og forstå at det som skjer rundt deg, ikke er virkelighet. Den evnen kan du også overføre til det virkelige liv, der du vil være flinkere til å tolke opgaver og løse problemer samtidig som du har en mer logisk tankegang.

 • Du er analyserende: Personer som har tydelige drømmer, har to områder forrest i hjernens pannelapper som er større enn normalt. Det er nettopp i disse områdene at forskerne mener at evnen til å reflektere og analysere ligger. Derfor er personer som har tydelige drømmer, mer analytiske og reflekterende enn andre.

Mange drømmer betyr kreativitet

Mange mennesker våkner hver morgen med følelsen av å ha tilbrakt en hel natt i drømmeland. Men det er også dem som aldri eller svært sjelden drømmer – i hvert fall så vidt de kan huske. Faktisk gjelder det for ca. en tredel av alle mennesker. Forskjellen i drømmene gjenspeiler seg ofte i den våkne verden, der stordrømmerne forbindes med en rekke evner:

 • Du er lærenem: Hvis du drømmer mye, er du på noen områder mer lærenem. Drømmene styrker den delen av hukommelsen som kalles den prosedurale hukommelse, der viten om hvordan man f.eks. sykler, knepper en skjorte eller spiller piano, blir lagret. Personer som drømmer ofte, vil derfor ha lettere for å lære nye prosesser.
Drømmetydning - kvinne på en sky

Hvis du har mange drømmer, kan det, ifølge den vitenskapelige drømmetydningen, være et tegn på kreativitet.

© Shutterstock
 • Du er flink til å håndtere følelser: Drømmene hjelper deg med å håndtere følelsene dine så du kan fungere bedre sosialt. Blant annet sørger drømmene for å bearbeide negative følelser som angst og sinne, slik at de får mindre betydning, mens følelser av glede og lykke forsterkes. På den måten unngår vi å utvikle angst og negativitet til omgivelsene våre.

 • Du er kreativ: Drømmere er ofte også mer kreative enn dem som aldri eller nesten aldri drømmer. Det skyldes at en hjerne som drømmer, har en spesiell kjemi som gjør at tankene settes sammen på nye måter, slik at innovative ideer oppstår. Flere forskere og oppfinnere har f.eks. fått spennende, nye ideer mens de lå og snorket.

Klassisk drømmetydning: Dette betyr drømmene dine

Der den nye drømmetydningen kobler drømmene dine til dine personlige evner, så forbinder den klassiske drømmetydningen snarere drømmene dine til din indre tilstand og følelsesliv:

Dette betyr dine drømmer i klassisk drømmetydning

 • Du er naken offentlig Ofte er nakenhet i drømme et symbol på at du føler en form for skam. Drømmer du f.eks. at du er naken på arbeidsplassen, kan det bety at du føler deg gjennomskuet og underlegen i forhold til sjefen eller kollegene dine – at du ikke er god nok. Nakenhet i drømmeland er altså et tegn på dårlig selvbilde og at man har vanskeligheter med å takle visse sosiale relasjoner.

 • Du blir jaget Hvis noen er etter deg i drømmen, er forfølgeren ofte et symbol på et gammelt traume eller problem som du ikke har fått løst. Å bli jaget er i seg selv ofte et tegn på depresjon eller selvbebreidelse.

 • Du faller Drømmer om å falle ned fra f.eks. en høy bygning eller et stup vil ofte være et symbol på at du har tatt en sjanse i livet og nå frykter risikoene som er forbundet med det. Falldrømmer kan også være et tegn på at du er stresset og har mistet kontrollen.

Drømmetydning - Mann faller

Hvis du drømmer at du faller, kan det, ifølge den klassiske drømmetydningen, skyldes at du er stresset eller nylig at tatt en beslutning med høy risiko.

© Shutterstock
 • Du har gått deg vill Mange opplever i drømme at de har gått seg vill og ikke kan finne veien. Når du har gått deg bort i drømmeland, handler det i virkeligheten om at du er utrygg i en situasjon som er fremmed for deg. Det kan f.eks. være at du er overarbeidet og stresset og ikke lytter til dine egne behov.

 • Du mister tenner Hvis tennene ramler ut av munnen din i drømme, kan det bety at du føler at du holder på å tape ansikt. Tap av tenner kan også være et tegn på at du har lidd nederlag eller at noen har såret stoltheten din.

 • Du har sex Sex i en drøm kan symbolisere uforløste følelser overfor den personen du har sex med. Det kan være en intimitet du savner å gi uttrykk for, eller ugjengjeldte følelser som ikke nødvendigvis er koblet til noe seksuelt.

 • Du flyr Hvis du i drømmen svever glad omkring, er det fordi du føler deg fri – kanskje fordi du nettopp har løst et vanskelig problem eller er blitt kvitt en tung bør. Men hvis du er redd for å falle mens du flyr rundt, kan drømmen bety at du er havnet i en situasjon du ikke kan håndtere.

Drømmetydning - Mann flyr

Hvis du drømmer at du flyr, kan det, ifølge den klassiske drømmetydningen, bety ulike ting. Enten føler du deg fri fra en byrde eller så befinner du deg i en situasjon du har problemer med å håndtere.

© Shutterstock