Dreper man hjerneceller ved å drikke?

Er det sant at man dreper mange hjerneceller og blir dummere når man drikker seg full?

Dreper man hjerneceller ved å drikke?
© Photo by Kelsey Chance on Unsplash

Inntil for få år siden trodde man at hjernecellene døde hvis de ble utsatt for alkoholpåvirkning i større mengder. Men nylig ble det klart at det ikke er tilfellet.

En gruppe forskere undersøkte hjernene fra mennesker som var døde av alkoholisme, og de hadde nøyaktig like mange hjerneceller som andre mennesker (20–25 milliarder), selv etter mange års misbruk. Likevel er det ingen tvil om at hjernens funksjon påvirkes negativt av alkohol.

Det skyldes kanskje at alkohol frigjør signalstoffet GABA, som virker dempende på hjernecellene, men selve cellene mister man ikke. Det stemmer også godt med erfaringer man har fra mennesker som har sluttet å drikke. Deres intellektuelle funksjoner kan bli normale igjen når de holder seg fullstendig avholdende, men det tar opptil ti år.