Shutterstock
Braille

Blinde og døve har supersanser

Personer som ikke kan se eller høre, kompenserer for funksjonshemmingen slik at de i stedet får skjerpet andre sanser. Det har vært opplest og vedtatt i mange år. Nye undersøkelser har vist at det faktisk stemmer.

Mange har nok en følelse av at døve og blinde er i stand til å skjerpe de sansene som fortsatt fungerer som de skal. Men det er først nylig at påstandene er blitt vitenskapelig undersøkt.

Det viser seg at blinde er kjappere enn seende til å oppfatte inntrykk fra følesansen. Samtidig stedsbestemmer de lyder bedre, og de kan til og med oppfatte ord fra en talestrøm som er så rask, at den ikke gir mening for oss andre. Døve er til gjengjeld bedre enn hørende til å se objekter i utkanten av synsfeltet og til å oppfatte bevegelser.

Forskerne har fastslått at ikke bare får blinde og døve bedret de andre sansene, forskerne er også kommet frem til en nærmere forklaring på fenomenet. Ved hjelp av hjerneskanninger kan de nemlig se tydelige tegn på at andre sanser overtar hjernens synssenter hos blinde. Det oppstår rett og slett nye forbindelser i hjernen, og mye tyder på at noe tilsvarende skjer hos døve.

Mange blinde er i stand til å lese med en imponerende hastighet. Fingrene flyr over de opphøyde punktene som utgjør bokstavene i blindeskrift, og erfarne punktskriftlesere kan avkode mer enn ti tegn i sekundet.

Det fikk i fjor amerikanske forskere til å undersøke om blinde har en bedre følesans enn seende, noe som viste seg å være tilfellet – særlig for personer som var født blinde. De er kjappere til å oppfatte inntrykk på huden ytterst på pekefingeren – kanskje fordi de tar hjerne-områder i bruk som seende bruker i forbindelse med synssansen.

Tidligere undersøkelser har nemlig vist at områder i den bakerste delen av hjernebarken, som normalt tar seg av synsinntrykk, blir aktivert når blinde leser punktskrift. De som er født blinde, er også flinke til å bestemme frekvensen på en lyd, i tillegg til å finne ut hvor den kommer fra. De kan med andre ord avlese de akustiske omgivelsene bedre enn seende.

En ny kanadisk undersøkelse som ble utført ved hjelp av hjerne-skanninger, viser at det kan skyldes at de delene av hjernen som hos seende behandler visuelle inntrykk og gir oss romlig sans, blir aktivert hos blinde når de skal avkode lyder. Amerikansk forskning gir tilsvarende resultater – man kan nesten si at blinde kan se med ørene.