piger traumer top

Barns hjerner endres av PTSD

Forskere har funnet ut at traumatisk stress påvirker jenter og gutter helt ulikt. På skanningsbilder kan de se konkrete forskjeller på et bestemt hjerneområde hos barna.

Gutter og jenter reagerer helt ulikt på posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

Forskere fra Stanford University i USA har funnet strukturelle forskjeller i hjernen hos gutter og jenter med PTSD. Studien er nylig publisert i tidsskriftet Depression and Anxiety.

Barn uten traumer er like

Forskerne fra Stanford har MR-skannet i alt 59 forsøkspersoner i alderen 9 til 17 år. 30 av forsøkspersonene hadde symptomer på traumer på grunn av belastende opplevelser, mens de 29 i kontrollgruppen ikke hadde det.

De to gruppene hadde om lag samme IQ.

I kontrollgruppen av det ingen forskjell på hjernene hos guttene og jentene. Men det var det hos barna med traumer.

Hjernedel krymper hos jenter

Forskjellene lå i det området som heter insula. Det er kjent for å styre følelser og empati.

Gutter med PTSD hadde en større insula enn i kontrollgruppen. Og hos jenter med PTSD var det omvendt, her var insula mindre.

Kjønnene bør behandles ulikt

Siden forskerne bare har undersøkt skanningsbilder, kan de fortsatt ikke si om dette har påvirket for eksempel håndtering av følelser og empati.

Men forsøksleder Megan Klabunde mener at gutter og jenter utviser helt ulike symptomer på traumer. Og at behandlingen derfor bør være tilpasset.