Shutterstock / Kateryna Kon

Bare en halv øl om dagen skader hjernen din

Selv veldig små mengder alkohol kan resultere i hjerneskader, viser ny forskning. Forskjellen mellom null og fire daglige enheter gjør hjernen 10 år eldre.

Jo mer alkohol du inntar, jo mindre blir hjernen din. Det er konklusjonen i et nytt amerikansk forskningsprosjekt ved universitetet i Philadelphia.

Selv om de skadelige effektene av alkohol etter hvert er ganske veldokumentert, er det overraskende at selv veldig små mengder skader hjernen.

Forskerne har analysert data fra mer enn 36 000 middelaldrende og eldre mennesker og konstaterer at alkoholinntak både gjør hjernen mindre og skaper en rekke uhensiktsmessige endringer i strukturen.

Sammenhengen gjelder helt ned til et daglig inntak på mindre enn én enhet – for eksempel en halvliter øl.

Skadene blir større jo større alkoholforbruket er.

Femtiåringer med seksti år gamle hjerner

Studien viser at alkohol påvirker hjernen på en måte som er sammenlignbar med effektene av å bli eldre.

For hver enhet inntatt per dag gjennom en lengre periode ser hjernen altså ut til å bli eldre.

For eksempel viser studien at forskjellen fra null til fire enheter om dagen betyr 10 års ekstra aldring av hjernen hos et gjennomsnittlig 50 år gammelt menneske. Forskjellen på en og to enheter viser seg som 2 ekstra år med aldring.

Alkoholmisbruk lager hull i hjernen

© Marlene Oscar Berman & Susan M.M. Ruiz

Alkoholskadet hjerne

Forskere fant hull i hjernen da de skannet en 72 år gammel kvinne som misbrukte alkohol. Mens en frisk hjerne er fylt med såkalt hvit substans, er det her et gapende hull på dette stedet.

© Marlene Oscar Berman & Susan M.M. Ruiz

Kontrollhjerne

Mindre hulrom finnes normalt flere steder i hjernen. Her dannes den såkalte ryggmargsvæsken, som beskytter det sårbare hjernevevet mot blant annet store trykkforskjeller.

Analysen tyder på at alkoholinntak reduserer den samlede størrelsen på hjernen, og at denne reduksjonen gjelder både den hvite og den grå substansen.

De to vevstypene utgjør til sammen mesteparten av hjernevolumet, og begge knyttes til intelligensen vår:

Den grå substansen behandler sensoriske impulser, samler informasjon fra sanseorganene og sørger for at informasjonen havner på riktig sted.

Den hvite substansen knytter sammen de ulike områdene av grå substans. Man sier gjerne at den grå og den hvite substansen til sammen utgjør sentralenheten i hjernen.

Tidligere forskning må revurderes

Tidligere studier har pekt i retning av at et lavt alkoholinntak ikke skader hjernen, eller at alkohol i små mengder faktisk kan ha en gunstig virkning, særlig for eldre mennesker.

Men alle de tidligere studiene har bygd på data fra betydelig færre pasienter enn de i alt 36 678 som inngår i studien fra universitetet i Philadelphia.