Shutterstock

5 optiske illusjoner

Visuelle illusjoner utfordrer menneskeøyet og hjernen vår. Vi har samlet 5 fascinerende eksempler.

Penrose-trekanten

Penrose-trekanten ble første gang tegnet i 1934 av den svenske kunstneren Oscar Reutersvärd. Den ble i midten av det 20. århundret hyllet og popularisert av den britiske matematikeren Roger Penrose for sin illusjon og umulighet, og derfor fikk den navnet den er kjent under i dag. Trekanten leker med 3 dimensjoner og er umulig å konstruere.

Eschers foss

Bildet ble laget i 1961 av den nederlandske kunstneren M.C. Escher, som et litografisk trykk (trykk på glatt overflate av stein eller metall). Trykkets konstruksjon er umulig fordi bildet bare henger sammen på grunn av vinkelen det er tegnet i.

Fossen skaper et kretsløp og gir en paradoksal effekt. Vannløpene er to høyder på en gang og står i kontrast til nedre del av byggverket, som holder korrekte 3-dimensjonale proporsjoner.

"Lilac Chaser"

Illusjonen er også kjent som Pac-Man-illusjonen. Hvis man fokuserer blikket på illusjonens sentrum i ca. 20 sek, vil det oppstå synsbedrag på to måter: En prikk vil begynne å vise seg idet en lilla prikk forsvinner i brøkdelen av et sekund, og de lilla prikkene vil langsomt begynne å forsvinne.

Illusjonen ble oppdaget av briten Jeremy Hinton i starten av det 21. århundret. Bildet ble skapt da Hinton var i ferd med å eksperimentere med visuell bevegelse på datamaskinen sin. Ved en feil fjernet han en av sirklene i stedet for å fargelegge den. Dette skapte effekten av at det bevegende mellomrommet ble til en grønn prikk.

I 2005 gjorde Hinton prikkene på bildet utydelige, noe som skapte illusjonen av at de forsvant. Bildet ble samme år populært på Internettet og fikk navnet ”Lilac Chaser”.

Ebbinghaus-illusjonen

Illusjonen ble oppdaget av den tyske psykologen Hermann Ebbinghaus i slutten av det 19. århundret som en del av hans studier i eksperimentell psykologi.

De to innerste sirklene ser ut til å ha forskjellig størrelse, men det er en illusjon: De er like store. Det som narrer, er størrelsen på de omgivende sirklene, og det er siden blitt eksperimentert med antallet og størrelsen på dem og avstanden til den midterste sirkelen. Ebbinghaus’ illusjon har også spilt en større rolle i debatten om hvordan hjernen reagerer og oppfatter ting.

Ebbinghaus-illusjonen er senere blitt laget i 3-dimensjonale utgaver, og her er effekten mye større.

Penrose-trappen

Roger Penrose var på femtitallet fascinert av M.C. Eschers arbeid og kunstnerens bilder av ”umulige” objekter og bygninger.

Penrose erklærte at han selv ville konstruere noe umulig, og inspirert av Escher, gikk Penrose og faren, Lionel Penrose, i gang med å konstruere det umulige.

Roger presenterte en tegning av den uendelige trekanten for faren, som deretter produserte flere varianter av trekanten. I 1958 fikk far og sønn utgitt en artikkel om sitt arbeid.

Oscar Reutersvärd hadde i 1950 utviklet trappedesignen, som Penrose først oppdaget i 1984. Penroses fascinasjon av Eschers arbeid ble gjengjeldt, da han samme år sendte artikkelen til Escher.