10 tegn som avslører demens

Hjernen visner langsomt hos de som rammes av demens. Det kan være veldig vanskelig å oppdage sykdommen tidlig, men det finnes 10 tegn som bør få varsellampene til å blinke.

Hjerneskanninger kan avsløre om for eksempel pannelappene er rammet av demens.

© Shutterstuck

Demens spiser langsomt opp hjernen, og det finnes ingen behandling som kan gjøre pasientene friske – bare medisiner som kan forsinke utviklingen. Derfor er det best hvis du oppdager sykdommen tidlig.

Demens er en fellesbetegnelse for flere sykdommer som svekker hjernen. Den vanligste er alzheimer, der klumper av et bestemt protein, beta-amyloid, hoper seg opp i hjernen og på lang sikt dreper hjernecellene.

Det er bare leger som kan stille en sikker diagnose, men du kan holde øye med visse tegn. Den amerikanske Alzheimerforeningen har pekt på 10 tegn som kan avsløre når en demenssykdom har gått til angrep på hjernecellene.

1. Demente glemmer

– mer enn andre. Det er for eksempel ikke normalt å glemme hvor du er på vei, eller hvem du for noen få øyeblikk snakket med.

2. De har problemer med kjente oppgaver

De fleste kan glemme et telefonnummer, men demente kan glemme hvordan de bruker en telefon.

3. Ord forsvinner

Det er normalt å rote med ordene en gang imellom, men demente kan finne på å erstatte vanlige ord med helt andre, som ikke gir mening.

4. De går seg vill

Folk med en demenssykdom går seg vill i områder der de er kjent. De glemmer hvor de er og hvordan de kom dit.

5. De treffer merkelige beslutninger

Dømmekraften blir noen ganger satt ut hos demente, som for eksempel kan bestemme seg for å ta på seg sommerklær selv om det er midt på vinteren.

6. De kan ikke tenke abstrakt

Vanlige ordspråk kan plutselig være helt gresk for demente, og de misforstår ofte metaforer.

7. Ting forsvinner

De fleste kan glemme hvor de la nøklene, men demente kan plassere vanlige ting på mystiske steder – for eksempel i kjøleskapet.

8. Humøret svinger

Hvis vanene til demente personer forstyrres, kan de blir redde, mistenksomme eller forvirrede.

9. Personligheten endres

Demente kan virke ufølsomme og sier noen ganger alt som faller dem inn, selv om det sårer andre.

10. Initiativet forsvinner

De trekker seg - fra hobbyer, sosiale arrangementer og aktiviteter de har hatt glede av.