Shutterstock
De rigeste er ikke nødvendigvis de klogeste.

Her er sammenhengen mellom rikdom og intelligens

Det kan være en sammenheng mellom størrelsen på lønningsposen og intelligensen din. Men helt en-til-en er det ikke, viser en svensk studie.

Mange har en forestilling om at rike mennesker er smartere enn resten av befolkningen. Noen ultrarike oppnår til og med kultstatus, og det er ikke uvanlig at folk flest henvender seg til dem for å søke råd om livets store spørsmål.

Men er rike mennesker i det hele tatt smartere enn oss andre?

Det korte svaret er nei, viser en oppsiktsvekkende studie.

Har tatt elleve år

Tidligere studier har blant annet forbundet intelligens med økonomisk suksess. De har imidlertid ikke spesifikt undersøkt intelligensen blant de aller rikeste, men det forsøker forskere nå å gjøre noe med, skriver nettsiden IFLScience.

Forskerne har analysert en rekke kognitive tester avgitt av nesten 60 000 svenske menn i forbindelse med verneplikten.

Deltagerne, som i dag er mellom 35 og 45 år gamle, ble fulgt av forskerne gjennom elleve år. Både stilling og lønn ble registrert.

Senere har forskerne sammenlignet lønn og stilling med resultatene fra de kognitive testene.

Penger betyr ikke alt

Resultatene viste at de deltagerne som hadde klart seg best på de kognitive testene, inntar de høyeste stillingene og tjener best.

Men denne tendensen gjelder bare innen et avgrenset lønnsspektrum.

Det viste seg nemlig at de kognitive forskjellene på forsøkspersonene ble visket ut når de passerte en årslønn på 60 000 euro, om lag 600 000 kroner.

Det er med andre ord ingenting som tyder på at de som i dag tjener 80 000 euro i året, er mer intelligente enn de som tjener 60 000 euro.

Den rikeste prosenten

Men hva med den ene prosenten av befolkningen som tjener aller mest? Hvor plasserer de seg på intelligensskalaen?

Ifølge resultatene fra den svenske studien klarte de seg faktisk litt dårligere på de kognitive testene enn de som lå et nivå under rent inntektsmessig.

Studien viser dermed at personer med høy intelligens har lettere for å skaffe seg adgang til godt betalte jobber. Men den viser også at det ikke er intelligens som avgjør om du blir virkelig rik.

Så er du på utkikk etter et intellektuelt forbilde, er personens formue neppe den rette parameteren velge ut fra.