Støv

Støvpartikler kommer som regel fra hudceller, tekstilfibre og stekeos.

© SHUTTERSTOCK

Hvor kommer støv fra?

Hva består støv av, og hvorfor samles det egentlig i store hybelkaniner i hjørnene?

Støv består av bitte små partikler som oppstår under vanlig aktivitet i hjemmet.

Noen av de viktigste kildene til støv er døde hudceller, sand, dyrehår, brødsmuler, pollen, tekstilfibre fra klær, møbler og tepper samt partikler fra for eksempel stekeos og sigarettrøyk.

Støv kan holde seg svevende en god stund og blir lett virvlet opp fra ulike overflater.

Støvet hoper seg opp

Når det legger seg, er det ikke alltid i et jevnt lag. Noen overflater samler mer støv enn andre – for eksempel tiltrekker svake elektriske ladninger i stereoanlegget, fjernsynsskjermen og datamaskinen ekstra mye støv.

Når støvpartiklene utsettes for luftstrømmer, samles de til hybelkaniner som virvler over gulvet og samler enda mer støv.

Hybelkaninene hoper seg opp de stedene der verken personer eller luftstrømmer fjerner dem. Det er typisk i krokene eller under sengen.

I rom med vanlig aktivitet varierer mengden støv fra omkring 0,05 til 1 milligram per kubikkmeter, men i rom med høy aktivitet, eller der noen røyker, er støvmengden betydelig større.

© EYE OF SCIENCE/SCIENCE PHOTO LIBRARY