Dreng måles

Hvor høye blir barna som voksne? Her er forskernes nye modell

Glem alt om å se på foreldrenes høyde. Nå har forskerne funnet en mer presis metode for å finne barnas slutthøyde.

Glem alt om å se på foreldrenes høyde. Nå har forskerne funnet en mer presis metode for å finne barnas slutthøyde.

Shutterstock

Hvis du vil vite hvor høye barna blir som voksne, er det ikke nok å basere seg på foreldrenes høyde.

Det viser en ny studie der forskere fra University of Queensland har analysert DNA fra hele 5,4 millioner mennesker og avslørt hele 12 000 genetiske variasjoner som har en innflytelse på hvor høyt vi vil rage opp fra jordens overflate.

Ifølge forskerne åpner resultatene opp for at vi kan bruke DNA til å forutsi høyde mer presist enn noen sinne og samtidig oppdage skjulte sykdommer tidligere enn i dag.

Fant svaret dypt nede i DNA-et vårt

Vekstkurven fra vi er nyfødte til voksne, og hvilken rolle genetikken spiller i den forbindelsen, har tidligere vært en ekstremt komplisert og sparsomt belyst del av den menneskelige biologien.

Ofte brukes tabeller der høyden fra den biologiske faren og moren inngår, men resultatene er bare estimater.

Derfor bestemte de australske forskere seg for å sammenligne høyde og DNA fra forsøksdeltakere i mer enn 281 ulike studier ved hjelp av analyseprogrammer.

Her pekte de ut i alt 12 111 avgjørende genetiske variasjoner i en klynge tett på de genene som henger sammen med veksten i skjelettet.

Kan avsløre skjulte sykdommer

Variasjonene kan, ifølge forskerne, forklare 40 prosent av høydeforskjellene blant mennesker med europeisk opphav. Og omkring 10–20 prosent av høydeforskjellene hos personer som ikke er av europeisk opphav.

Dessuten mener forskerne at omkring 20 prosent av variasjonen i høyde skyldes miljø.

Nå håper de at oppdagelsen kan hjelpe leger med å identifisere personer som ikke vokser som genene dikterer og dermed oppdage skjulte sykdommer som kan begrense veksten.