Guide: Slik lærer du raskt et nytt språk

Du blir aldri for gammel til å lære et nytt språk – og faktisk kan du gjøre det raskere enn du tror. Følg disse fem rådene som forskere og språklærere varmt anbefaler.

Kvinde med forskellige flag
© Shutterstock

Det er ikke for sent å lære et nytt språk. Vitenskapelige studier viser faktisk at voksne kan tilegne seg et fremmedspråk like raskt som barn.

Men ikke alle framgangsmåter virker like godt. Forskere har derfor testet ulike teknikker for å finne ut hva som gir det beste resultatet.

Vi har samlet fem av dem mest effektive – og lett tilgjengelige – metodene her slik at du kan mestre et nytt språk på rekordtid.

START

Guide til at lære nye sprog
© Shutterstock & Lotte Fredslund

Kast deg ut i det

Effekt: Du tvinger hjernen til å lære.

Hvorfor?

Ifølge en seiglivet myte har voksne problemer med å lære et nytt språk flytende. Men flere studier viser at de fleste kan bli flytende i nye språk – og at voksne kan lære det like raskt som barn. Voksne nybegynnere kan faktisk relativt raskt begynne å danne setningsstrukturer på linje med personer som har språket som morsmål. Som en ekstragevinst holder vi som voksne hjernen skarp når vi jobber med språk.

Hvordan?

Du kan godt lære et nytt språk selv om du har det travelt. Last for eksempel ned en språkapp slik som Rosetta Stone, Duolingo eller Babbel, og bruk appen et kvarter om dagen. Forsøk å integrere språket i hverdagen – skriv for eksempel handlelister på det nye språket, og navngi ting i hjemmet ditt med gule lapper slik at du hele tiden støter på språket. Snakk med folk som snakker språket, les artikler, hør podkaster, og se film på det nye språket. Hvis du kan, dra på ferie til et land der språket er i bruk.

GJETTING

Guide til at lære nye sprog
© Shutterstock & Lotte Fredslund

Se setningene ovenfra

Effekt: Du får oversikt over helheten.

Hvorfor?

Når du leser en tekst på et nytt språk, støter du på mange ukjente ord. Mange begynner fra en ende og slår opp alle ordene, en prosess som fokuserer mer på detaljene, ordet, enn setningene i sin helhet. Denne nedenfra-og-opp-strategien fører snarere til en forståelse av ordene enkeltvis enn av teksten som helhet. Språkforelesere anbefaler derfor en annen strategi: ovenfra-og-ned. Ta utgangspunkt i helheten, og finn betydningen av ukjente ord og uttrykk ut fra helikopterperspektivet.

Hvordan?

Mens du leser teksten og forsøker å avkode betydningen av setningen, ta i bruk kunnskap og erfaring. Gjett deg til ordenes betydning ut fra andre språk, for eksempel morsmålet ditt, og ut fra konteksten. Les helheten, og vær ikke redd for ikke å forstå enkeltord – du må med andre ord våge å fokusere på overblikket. Vurder antagelsene dine og gjett – virker de rimelige og sannsynlige? Ovenfra-og-ned-tilnærmingen kan også brukes når du for eksempel hører på en podkast eller ser en film på et fremmed språk.

REPETISJON

Guide til at lære nye sprog
© Shutterstock & Lotte Fredslund

Gjenta ord på det riktige tidspunktet

Effekt: Ordene fester seg i hukommelsen.

Hvorfor?

I boken «Fluent Forever: How to Learn Any Language and Never Forget It» fra 2014 introduserer det amerikanske språkgeniet Gabriel Wyner teknikken «gjentagelse med avstand» som et middel til å lære et nytt språk. Begrunnelsen er at korttidsminnet har en veldig begrenset kapasitet. Det har bare plass til sju nye ting om gangen. Men ved at man gjentar ord på det helt riktige tidspunktet, sørger korttidsminnet for at ordene blir overført til langtidsminnet.

Hvordan?

I stedet for å terpe intenst og i en kort periode gjelder det å gjenta ordene i dagene og ukene etter at du har lært dem. Målet er å eksponere hjernen for de nye ordene så snart du holder på å glemme dem. I stedet for å fokusere på nye ord gjelder det å repetere de samme ordene slik at de lagres i langtidsminnet. En mulighet er å bruke noen dager bare til repetisjon og andre til å lære nye ord. Gjør læringen til en rutine i hverdagen.

FILM

Guide til at lære nye sprog
© Shutterstock & Lotte Fredslund

Slå på de riktige undertekstene

Effekt: Du lærer skriftlig og muntlig samtidig.

Hvorfor?

Forskere ved Max Planck-instituttet for psykolingvistikk i Nederland har funnet ut at hvis du ser utenlandske filmer med undertekster på ditt eget morsmål, blir språkinnlæringen begrenset i forhold til når du ser de samme filmene helt uten undertekster – antagelig fordi undertekstene er i strid med det som sies. Den beste språkinnlæringen oppnår du ifølge språkforskerne ved å se filmen med originale undertekster – på det språket som blir brukt i filmen.

Hvordan?

Hvis du drømmer om å bli bedre i fremmedspråk, må du slå av undertekstene på ditt eget språk og velge de originale undertekstene. Når du ser serier eller filmer med undertekster på ditt eget språk, har du en tilbøyelighet til å lese og ikke høre etter hva som blir sagt. Og prøver du å høre etter, vil tekstene forvirre deg. Når du ser film med undertekster på filmens språk, støtter det skriftlige og det muntlige hverandre slik at du er sikret den beste læringen.

FAKTER

Guide til at lære nye sprog
© Shutterstock & Lotte Fredslund

Snakk med hendene

Effekt: Du lærer alle aspekter av språket.

Hvorfor?

Hvis du vil mestre et fremmedspråk på nivå med innfødte språkbrukere, er det ifølge forskerne ikke nok å ha orden på grammatikken og for eksempel klare å rulle på r-ene – språk har flere dimensjoner, og ofte formidler vi helt spontant og ubevisst med hendene når vi snakker. Fakter uttrykker betydning på samme måte som lyder, og faktene varierer fra språk til språk. Hjernen stusser hvis en person snakker ett språk, men bruker fakter som vanligvis hører hjemme i et annet.

Hvordan?

For å få språkkulturen under huden må du øve deg på å gestikulere på samme måte som de innfødte språkbrukerne. Når for eksempel italienerne og nordmenn gestikulerer forskjellig, handler det nemlig ikke bare om kultur, men også om ulike måter å uttrykke betydning på. Så rådet lyder: Studer håndbevegelsene hos de innfødte og forsøk å etterligne dem mens du snakker. Å gi slipp på de vante faktene og lære seg nye er vanskelig, men ifølge forskerne langt fra umulig.