Shutterstock

Griske mennesker har mer penger – men mindre av noe viktig

Da en gruppe nederlandske forskere forsøkte å finne fordeler og ulemper ved å være typen som karer til seg, ble de overrasket over hva slike så ut til å mangle.

På listen over de sju dødssyndene er grådighet nummer to, og det har alltid vært forbundet med tvilsom atferd og lyssky karaktertrekk.

Grådighet blir stort sett betraktet som en usympatisk egenskap – lite tiltalende og skadelig for andre mennesker. Derimot blir grådighet ansett som en stimulerende faktor for produktiviteten og den økonomiske veksten.

Grådighet kan faktisk være bra

Grådighet kan med andre ord betraktes fra ulike vinkler, men nesten all forskning som er gjort på dette området, ser på grådighetens påvirkning på andre mennesker eller på samfunnet som helhet.

Men hvordan påvirker griskheten individet selv? Det ville et team av nederlandske forskere se nærmere på, og derfor valgte de ut et representativt utsnitt av den nederlandske befolkningen: 2367 personer i aldersgruppen 16 til 95 år.

Spurte om alt fra sex til lønnsnivå

Deltagerne skulle fylle ut spørreskjemaer med en lang rekke opplysninger som gjorde forskerne i stand til å vurdere graden av grådighet og egoisme.

Dessuten skulle deltagerne opplyse om generell tilfredshet, personlig inntekt, husstandsinntekt, antall biologiske barn, varigheten av det lengste forholdet deres, og antall seksuelle partnere.

Mer penger, mindre lykke

Datamaterialet avslørte at mer griskhet var forbundet med høyere inntekt. Grådige folk hadde også hatt et høyere antall seksuelle partnere – men de hadde færre biologiske barn, og forholdene var av kortere varighet. Viktigst av alt: Grådighet var forbundet med lavere generell tilfredshet.

«Vi kan kort og godt konkludere med at grådighet er gunstig når det gjelder inntektsnivå, men skadelig for egen lykke», skriver de nederlandske forskerne i det vitenskapelige tidsskriftet Personality and Social Psychology Bulletin.