Salamandergener skal gi nye lemmer

Axolotlens evne til å gjendanne lemmene sine ligger i genene, som nå har blitt kartlagt.

© Getty

Den meksikanske salamanderen axolotl har en rekke helt spesielle egenskaper. Den lever hele livet i larvestadiet – med andre ord blir den aldri voksen.

Dessuten har den en helt utrolig evne til å regenerere lemmene sine hvis de blir skadet.

Forsøk viser at den faktisk kan reparere hjernevev og andre organer, slik at den kan motta transplantasjoner fra andre individer uten noen problemer.

Axolotlen mangler et gen

Forskere har gjennom flere tiår arbeidet for å finne ut hvordan axolotlen klarer dette. Nå har de kommet et godt stykke videre.

© Giphy

Et team av forskere ved Biosenter Wien i Østerrike har endelig kartlagt hele arvematerialet til denne salamanderen.

Det var en enorm oppgave, for genomet til dette dyret består av hele 32 milliarder basepar – noe som er ti ganger så mange som i menneskets genom.

Inntil videre har forskerne funnet ut at axolotlen deler en rekke gener med flere andre amfibier. Disse genene er antagelig involvert i gjendannelse av lemmer.

Hjernen skal reparere seg selv

I tillegg mangler axolotlen et bestemt gen som kalles PAX3, og som spiller en rolle for utviklingen av nerver og muskelvev. Her har et annet gen, PAX7, overtatt funksjonen.

Hvis forskerne klarer å finne de presise mekanismene bak axolotlens egenskaper, kan de kanskje etterligne prosessen.

Håpet er at vi for eksempel selv blir i stand til å gjendanne skadet hjernevev og gjøre det lettere å motta transplanterte lemmer og organer.